Kalendaro-kalender

Våra användarvillkor finns under menyn Om oss

Anmälan till kongress inklusive årsmöte sker här.

Anmälan endast till årsmötet sker här.

Kalendaro

26
jun
Karl Gustavsgatan 15
Datum: 26 juni 2019

13
jul
Malmö
Datum: 13 juli 2019
Kris haltas survoje al Lahti kaj volas renkonti esperantistojn por montri al li sian urbon.

15
jul
Stockholm
Datum: 15 juli 2019
Kris haltas survoje al Lahti kaj volas renkonti esperantistojn por montri al li sian urbon.

Tipsa oss gärna

Här lägger vi in allt möjligt som händer inom esperantovärlden, särskilt i Sverige och Norden.

Om du vill tipsa om flera händelser samtidigt

Skicka e-post till kalendaro (a) esperantosverige (.) se.

Använd då listan i formuläret för att få med all relevant information!

Namn och e-post för dig som lämnar uppgifterna

Info om arrangemanget

Vem arrangerar?

Ett förbund?
Klubb i

Mer info

Jag är medveten om att jag måste skicka in tips i god tid samt fylla i alla uppgifter för att inte riskera förseningar.

UNESCO:s hälsningsanförande vid UK i Lissabon

ORIGINALO EN ESPERANTO EN ALIA AFIŜO SUBE
 
Hälsningsanförande av Audrey Azoulay, generaldirektör för UNESCO, vid Esperantokongressen i Lissabon 29 juli 2018.

Jag är glad att få rikta dessa ord till deltagarna i 103:e Esperantokongressen i Lissabon.
Jag gratulerar er till att få samlas här i Lissabon, denna underbara stad, som är fylld av historia, en mötesplats för olika kulturer, en stad öppen för världen, på Iberiska halvöns utsida.
Jag tvivlar inte på att denna fantastiska miljö kommer att inspirera er till fruktbärande utbyten.
Som ni vet har UNESCO stött undervisning i esperanto under åtskilliga år. Vår organisation delar många värderingar med esperantorörelsen: även vi strävar efter att bygga en fredlig värld, efter samförstånd mellan folken, respekt för kulturell mångfald, solidaritet över gränserna.
Kittet som sammafogar alla dessa ideal är förmågan att samtala, att lyssna, att dela med sig.
Språken, som är bärare av denna dialog, utgör en omistlig del av försvaret av de värderingar som vi står för. Vi har plikt mot oss själva att värna språken, i synnerhet dem som är hotade, ursprungsspråken, som ju är på väg att försvinna, ett språk varannan vecka – en oersättlig förlust för hela mänskligheten.
Vi har också skyldighet att försvara den språkliga mångfalden inom skolans värld, i den offentliga förvaltningen, men också på Internet, för att på så sätt säkerställa varje befolkningsgrupps språkliga och kulturella fortlevnad, så att var och en kan ta del av den egna historien och därigenom bevara sin ursprungliga identitet.
Även ni arbetar för samma mål.
Esperanto strävar ju inte att ta över språken i världen; tvärtom utgör esperanto ett sätt för språken – antingen de är majoritetsspråk eller minoritetsspråk – att mötas med ömsesidig respekt och skapa gemenskap mellan människor bortom ekonomisk, politisk och kulturell hegemoni.
Att tala esperanto, det är att lyfta sig själv till kosmopolitisk medvetenhet; det är att vara världsmedborgare – utan att för den skull ge upp något av det egna.
Tema för årets esperantovärldskongress är: ”Kulturer, språk, internationalism – vart vill vi?” Det håll vi skall gå, det är för visso samma riktning som både er rörelse och vår organisation strävar mot sedan åtskilliga år: vi arbetar ständigt för att bevara och vitalisera denna omistliga del av mänsklighetens kulturarv, språken; det gäller att försvara den språkliga mångfalden och stödja flerspråkighet i undervisningen.
På så vis kan vi bygga en värld som är mera öppen, inkluderande och fredlig.
”Flera röster, en enda värld” – det är mottot för vår egen tidskrift, ”UNESCO-Posten”.
”Multaj voĉoj – unu mondo” – så uttrycks på esperanto detta ideal som förenar oss – och denna paroll står också tryckt på vår tidskrift, som från och med nu kommer att ges ut även på esperanto.
Till sist får jag i UNESCOs namn uttrycka mina uppriktiga välgångsönskningar för er kongress.
(Översättning från franskan av Folke Wedlin)Ann-Louise Åkerlund

Skriven av : Ann-Louise Åkerlund

Please publish modules in offcanvas position.