Kalendaro-kalender

ti on to fr
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
25
26
27
29
30
31

Om du använder den här sidan godkänner du våra användarvillkor.

Användarvillkoren finns under menyn Om oss

Kalendaro

28
maj
Zoom
Datum: 28 maj 2020
Vi zoomar och jobbar tillsammans med det vi vill. Känner gemenskap och kan få snabba svar.

Tipsa oss gärna

Här lägger vi in allt möjligt som händer inom esperantovärlden, särskilt i Sverige och Norden.

Om du vill tipsa om flera händelser samtidigt

Skicka e-post till kalendaro (a) esperantoforbundet (.) se.

Använd då listan i formuläret för att få med all relevant information!

Namn och e-post för dig som lämnar uppgifterna

Info om arrangemanget

Vem arrangerar?

Ett förbund?
Klubb i

Mer info

Jag är medveten om att jag måste skicka in tips i god tid samt fylla i alla uppgifter för att inte riskera förseningar.

captcha

La EspeReto

UEA kunlaboras pri UN-enketo rilate minoritatojn kaj lingvajn rajtojn

Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 869
2020-05-03


UEA KUNLABORAS PRI UN-ENKETO RILATE MINORITATOJN KAJ LINGVAJN RAJTOJN

Laŭ iniciato de Stefano Keller, ĉefreprezentanto de UEA ĉe UN en Ĝenevo, stariĝis laborgrupo el teamanoj de UEA ĝin reprezentantaj en la tri UN-oficejoj, inkluzive do ankaŭ tiujn en Vieno kaj Novjorko. Kunlaboras ankaŭ Renato Corsetti, intense kaj vaste agante pri la projekto. Temas pri subteno al la laboro de la Speciala Raportisto de UN pri minoritatoj, D-ro Fernand de Varennes, ĉefe koncerne lingvajn rajtojn.

D-ro de Varennes petas kontribuaĵojn al sia raporto prezentota en la venonta Ĝenerala Asembleo de UN. Li deziras scii pri la difino kaj traktado en via lando de la 4 kategorioj de malplimultoj: naciaj aŭ etnajreligiaj kaj lingvaj. Li atendas reagojn, raportojn de ŝtatoj, agentejoj de UN, regionaj kaj internaciaj organizaĵoj, landaj institucioj pri homaj rajtoj, profesoroj kaj esplor-instancoj, neregistaraj organizaĵoj (kiel UEA), kaj de individuoj, ekzemple de membroj de lingva minoritata grupo, kiuj deziras raporti al UN pri sia situacio rilate al ĉi tiu temo.

La raportoj povas inkluzivi prezentadon de iu situacio, rekomendojn kaj studojn pri apartaj problemoj. Oni povas raporti pri la maniero, kiel estas komprenataj la kvar kategorioj de minoritatoj en via lando kaj kiel oni traktas ilin. Kiujn rajtojn ties membroj havas aŭ kiujn rajtojn ili ne havas, sed devus havi. Ĉu ekzistas tiurilataj leĝoj kaj kiel oni aplikas ilin.

La celoj de tiu kunlaboro inter UEA kaj la UN-raportisto pri minoritatoj estas:

a) koncerne la minoritatojn:

- plej vaste (kaj laŭeble en la diversaj lokaj lingvoj) diskonigi la alvokon de la UN-raportisto;

- informi la koncernatojn, sed ankaŭ la ĝeneralan publikon pri la ekzisto de la eblo sendi plendon al UN pri iu situacio de rompo de lingvaj rajtoj aŭ raporti eĉ pri bonaj spertoj tiuterene;

- helpi teknike, lingve al membroj de minoritatoj en via regiono pri la realigo de tia raporto kaj pri ties sendo al UN;

b) koncerne la rolon en tio de UEA, de Esperanto kaj de la esperantistoj:

- unuflanke, ni petas de vi kunlabori en tiu agado, ekzemple per traduko de la alvoko (aŭ ties esenca parto) en vian lingvon, kaj diskonigi ĝin en ĉiu jam ekzistanta lingvoversio, sed ĉefe al vialokaj minoritataj grupoj, al via loka gazetaro ktp. La kelkaj publikaĵoj tiurilataj ekzemple en Facebook ne vere sufiĉas nek estas efikaj por atingi la koncernatojn, kiuj eble eĉ retaliron ne havas.

- aliflanke, jen okazo pruvi al UN kaj al la mondo, ke Esperanto estas utila helpa pontolingvo kaj ke ĝi ekzistas kaj utiligatas tra la tutmonda reto de siaj uzantoj kunlaboremaj. Tio pruvas ankaŭ al UN, al ĝia raportisto (kiu estas juristo, fakulo i.a. pri lingvaj rajtoj) kaj al la ne-esperantistoj nian kunlabor-pretecon kaj la viglan ekziston kaj utilon, uzeblon de la Internacia Lingvo por tutmonda kunlaboro.

UEA petas siajn Landajn Asociojn, fakajn organizaĵojn, lokajn grupojn kaj individuajn membrojn kunlabori en tiu agado: vaste diskonigi la alvokon de la UN-raportisto pri la eblo kaj temo de plendoj, per la retpaĝo, kie nun ekzistas la versioj angla: linguistic-rights.org/un/#call; franca: linguistic-rights.org/un/#appel; kaj hispana: linguistic-rights.org/un/#convocatoria de la alvoko (aliaj lingvoversioj, eble kun via helpo, sekvos).

Uzu vian retejon, blogon, dissendu gazetaran komunikon en la loka lingvo, diskonigu!

Traduko de la esenco (aŭ de la tuto) de la alvoko en aliajn lingvojn estas tre bonvena kaj estus publikigita sur tiu paĝo. La informoj, plendoj al la Speciala raportisto estas sendeblaj al la adreso de la Raportisto de UN: , en la lingvoj angla, franca aŭ hispana. Laŭbezone reprezentantoj de UEA ĉe UN klopodos helpi en lingva kontrolo aŭ trovi tradukanton de la sendenda raporto.

Por pli da detaloj, kunlaborproponoj pri traduko, raportoj kaj informoj pri diskonigo de la alvoko kontaktu nin per retmesaĝo sendenda al . Vi estas bonvenaj!

La limdato por sendi plendojn al la Speciala Raportisto de UN estas la 31-a de majo 2020.


"Kunlaboru, vaste diskonigu la alvokon kaj proponu vian kunlaboron al nia Ĝeneva teamo. Ni pruvu, montru al la mondo, ke Esperanto jes estas vaste uzata en ĉiu kontinento, kaj ĝi estas taŭga neutrala ponto-lingvo por interpopola komunikado, kunlaboro. Ni plenumu la ĉefajn statutajn celojn de UEA, utiligante Esperanton kaj proponante ĝin kiel interpopolan interparolilon, kunligilon, ĉar per ĝia utiligo en tiuj rilatoj, ni ĉiuj respektas la identecon, kulturon, lingvon de la aliaj" - alvokas Stefano Keller.Nova projekto Aŭskultejo: libere elŝuteblaj sonlibroj kaj kantoj

Kara esperantistoj tra la mondo,

Germana Esperanto-Biblioteko enmetis en la jam anoncitan novan retejon Aŭskultejo ankaŭ kantojn –  ankaŭ tiujn de la rokmuzika grupo TEAMO. Vidu/aŭdu/musklaku:

Ni scivolas pri via opinio pri la nova retejo – kaj se vi konsentas, mi kaj Germana Esperanto-Biblioteko estos al vi tre dankemaj, se vi diskonigos la retejon en viaj gazetoj, retejoj kaj inter esperantistoj, viaj konatuloj.

Amike salutas
kaj fortan sanon al vi 
kaj al viaj proksimuloj deziras

Stano Marček
--

Stano Marček, Zvolenská 15/21,
SK-036 01 Martin, Slovakio
☎ +421 905 438031

Nova deponejo de miaj libere elŝuteblaj sonlibroj:

Aktuala oferto de mia eldonejo:
UEA-Libroservo: www.espo.link/stano

"Apo" kun mia kurso por telefonoj:

Miaj eldonaĵoj ĉe la reta libroservo Martinus (slovake):


UEA 112-JARA: KURAĜO KAJ ESPERO

Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 868
2020-04-28


UEA 112-JARA: KURAĜO KAJ ESPERO

Hodiaŭ, la 28-an de aprilo 2020, UEA festas sian 112-an naskiĝtagon. Kvankam la mondo kontraŭbatalas epidemian krizon, de nia Esperanto-komunumo ni povas tamen atendi kuraĝon kaj esperon.

Efektive tiuj du vortoj gvidas la mesaĝon de la prezidanto de UEA Duncan Charters, spektebla en la kanalo UEAviva ĉe YouTube: youtube.com/UEAviva. Kaj sama esenco ankaŭ fluas tra la pli ampleksa mesaĝo aperinta en la maja numero de la revuo Esperanto: uea.org/revuoj/esperanto.

Malgraŭ la nuntempaj sociaj defioj kaj la spontanea bezono kompati la familiojn rekte aŭ nerekte trafitajn de la koronvirusa epidemio en ĉiuj landoj de la mondo, ni devas trovi en aliaj aspektoj la kialojn por teni kuraĝon kaj esperon ne nur en nia komunumo, sed ankaŭ kiel ekzemplo al neesperantistoj.

En la pasinta sabato okazis, unuafoje en la historio virtuale, la 52-a Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA kaj TEJO (GK866). Tiu ĉi evento okazis rete, eksperimente, kaj samtempe semis kaj rikoltis entuziasmon kaj ĝojon. Kundivido de scio, spertoj kaj ideoj, festado de nia kulturo, dialogado kaj ĉefe tutmonda interligo de homoj eblis per la modernaj retaj rimedoj kaj digne reprezentis la spiriton de nia Asocio. Impresojn kaj opiniojn pri tiu unika evento eblas legi ĉe la grupo de UEA ĉe Facebook. Kompleta raporto aperos en la junia numero de Esperanto.

 

UEA estis fondita de Hector Hodler en 1908, kiam li estis nur 21-jaraĝa. Ĉi-jare ni ankaŭ honorigas la centjariĝon de lia forpaso. Lia juneca entuziasmo kaj liaj pensoj ankaŭ instigu teni nian flamon. Omaĝe al li UEA publikigis specialan komunikon (GK859) kaj liberigis la elŝuton de la aprila numero de la revuo Esperanto al ĉiuj interesatoj.

En la unua statuto de la Asocio Hodler skribis ke la celo de UEA estas “la plifaciligo de la ĉiuspecaj rilatoj inter diverslingvanoj kaj la kreo de fortika ligilo de solidareco inter ĝiaj anoj”. Ne hazarde la agadkampoj de UEA tuŝas la plej diversajn aspektojn de la homaro, kunlabore kun aliaj asocioj kaj grupoj, internaciaj, landaj, fakaj kaj lokaj. Ni kore rekomendas al ĉiuj esperantistoj legi almenaŭ la du gravajn verkojn pri la historio de UEA: Utila estas aliĝo kaj La Asocio. La unua donas perspektivon ankaŭ pri la historio de Hodler kaj la Libroservo de UEA proponas por ĝi specialan rabaton ĝ! is la 30- a de aprilo!

Okaze de tiu solena dato, UEA invitas ĉiujn membrojn kaj apogantojn fari donacon de 112 EUR (aŭ, se tio pli kongruas kun viaj financaj ebloj, la ekvivalento de 112 eŭroj en via loka valuto): uea.org/alighoj/donacoj/kaso. Bonvolu mencii “UEA 112-jara”. Koran dankon pro via fidela subteno! Donacoj kaj membreco (uea.org/alighoj/alighilo) estas gravaj elementoj por pluvivigo de nia Asocio. Aliflanke la homoj kaj la progreso de la homaro estas nia motoro kaj inspiro. Tial kun la necesa kuraĝo ni tenas la esperon pri la misio kaj agado de nia kolektivo.Filmo "Vizito al la Centra Oficejo" libere spektebla

Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 865
2020-04-22


FILMO "VIZITO AL LA CENTRA OFICEJO" LIBERE SPEKTEBLA

La Malfermaj Tagoj de la Centra Oficejo de UEA kaj TEJO (mallonge MT) okazas dufoje jare, kutime en iu aprila kaj novembra sabato, ekde novembro 1994. La 52-a MT estis planita por okazi ĉeeste la 25-an de aprilo 2020, sed pro la tutmonda koronvirusa epidemio UEA devis anonci ĝian nuligon komence de marto. Tamen kiel informite en la GK864, bona novaĵo estas, ke - danke al la kunlaboro de la stabo de la Centra Oficejo, la Estraro de UEA kaj bonvolemaj anoj de nia esperantista komunumo - la 52-a MT povos ja okazi en la planita dato, sed virtuale. La proponita programo de tiu MT strebos konservi la tradiciajn elementojn de la evento kaj ĝian kutiman etoson.

De gastlibro kaj loterio ĝis rabatoj en la Libroservo de UEA kaj la atendataj prelegoj, la organiza teamo provizas rimedojn por virtuale realigi la agrablajn momentojn, kiuj okazas dum la vizito al Roterdamo kaj al la CO okaze de la malfermaj tagoj. Tial la tuta enhavo de la DVD Vizito al la Centra Oficejo, preparita dum la 23-a MT la 26-an de novembro 2005, estas nun libere spektebla en la kanalo de UEA ĉe YouTube, UEAViva: youtube.com/UEAviva (vi estas bonvena aboni la kanalon).

Kvankam la CO aspektas relative malsame en 2020, la ĉefa filmo de la DVD havas veran historian valoron: ĉar ĝi estis produktita en la jaro 2005, kiam la CO festis sian 50-jariĝon en Nederlando post translokiĝo el Britio en 1955. Per ĝi eblas kapti la esencon de la laboro de la CO por UEA kaj Esperanto. Krom la ĉefan filmon, esperantistoj povos ĝui ankaŭ la aliajn erojn de la DVD: Konciza bild-historio de la Centra OficejoBild-galerio: “Malferma tago en CO” kaj Malantaŭ la kurteno.

La referenca vendoprezo de la DVD Vizito al la Centra Oficejo estas 9,00 €. Tial ni alvokas ĉiujn subteni la aperigon de tiu materialo en nia kanalo per laŭvola -samvalora aŭ ajna- donaco al UEA. Por scii kiel sendi vian donacon vizitu: uea.org/alighoj/pagmanieroj. Donacinte, bonvolu sendi mesaĝon al  kun averto, ke via kontribuo estas por la “52-a MT”. Ni uzos la kontribuojn por donaci la fizikajn diskojn en la stoko al instruistoj kaj esperantistoj, kiuj povas utiligi tiun materialon! en sia a gado. Nia celo estas per tiu alvoko atingi la minimuman sumon de 330 €. Laŭnoma danko al donacintoj aperos en la revuo Esperanto sub la rubriko "Oficiala informilo" (por aboni la revuon membriĝu en UEA/TEJO).

La Estraro de UEA kore dankas al la eldonejo Espero, kunposedanto de la kopirajto, kiu konsentis pri la disponigo de la enhavo de la DVD, speciale por tiu virtuala MT. La programon eblas sekvi ĉe: eventaservo.org/e/mt52. La disponigo de la filmo havas apartan signifon en tiu periodo, dum kiu provizore ne eblas viziti la Centran Oficejon, kaj estas ankaŭ simbola agnosko de la valora agado de la CO, kiu daŭre laboras por la Asocio kaj la membroj, i.a. bonorde ekspedas revuojn kaj libroservajn mendojn, eĉ se en kelkaj kazoj povas okazi malfruoj pro enlandaj poŝtaj limigoj.La Universala Kongreso en Montrealo prokrastita al la jaro 2022

Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 862
2020-04-11


LA UNIVERSALA KONGRESO EN MONTREALO PROKRASTITA AL LA JARO 2022

UEA esperas, ke ĉiuj bone fartas. La sano de la kongresanoj kaj de ĉiuj homoj estas por ni la plej alta prioritato. Post zorga konsiderado de ĉiuj aspektoj de la koronvirusa tutmonda epidemio kaj ĝiaj sekvoj, la Estraro de UEA, la Centra Oficejo, LKK kaj la kongresejo en Montrealo venis al la konkludo, ke tute ne estus sekure kaj prudente okazigi la UK-on en Montrealo en 2020. Cetere, laŭ la novaj pli striktaj reguloj de la kebekia registaro, je nia granda bedaŭro en 2020 ne eblos okazigi Universalan Kongreson de Esperanto.

Pro tio la Estraro de UEA unuanime decidis prokrasti la Universalan Kongreson en Montrealo al la jaro 2022.

Ni kore dankas al la Loka Kongresa Komitato (LKK), kiu dum jaroj obstine laboris por organizi la Kongreson kaj pretas daŭrigi la laborojn por la UK en Montrealo en la jaro 2022.

Ĉiu aliĝinto estis rekte informita de la Kongresa Fako de UEA rilate la prokraston al 2022, la aŭtomatan nuligon de mendoj kaj la repagojn.

Por ke la esperantistoj tamen havu la okazon sperti grandan internacian aranĝon en tiu ĉi jaro, estas planata virtuala evento en la monatoj julio-aŭgusto, kiun povos partopreni ankaŭ tiuj, kiuj ne planis veni al Montrealo.

Pliaj informoj pri tio aperos en sekvaj komunikoj de UEA.Nova programo de Radio Esperanto

la 5an de aprilo aperis la 52a programo de “Radio Esperanto”
(Kaliningrado, Ruslando). Halina Gorecka rakontas pri la stato de la
koronvirusa pandemio en la plej okcidenta Ruslanda regiono. Sekvas
Esperanto-novaĵoj kaj prezento de la printempa eldono de “La Ondo de
Esperanto” kaj de la antologio “El la rusa poezio”. En la literatuta
rubriko Halina legas novelon de Paulo Sérgio Viana; fine de la programo
sonas kanzono de de Gijom Armide. Ĉi tiu kaj ĉiuj pli fruaj podkastoj de
“Radio Esperanto” estas aŭskulteblaj kaj elŝuteblaj ĉe
http://radio.esperanto-ondo.ru/  


Unu leciono pri Esperanto por ĉiu lernejano

Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 858
2020-03-29  
 
Informa kaj instrua strategio subtenata de ILEI 
 
 En la retejowww.ilei.infovi trovas la kompletan programon, inkluzive la leteron, kiu iru al decidantoj pri edukado je ĉiu nivelo (urba, provinca, kantona, ŝtata): lernejestroj, instruistoj, lingvoinstruistoj, gazetoj por instruistoj, sindikatoj por instruistoj, lertigejoj por instruistoj, universitatoj, lingvocentroj, aŭtoroj de lernolibroj, eldonistoj de lernolibroj, institutoj, kiuj okupiĝas pri edukado, plurlingvismo k.s.

Kiu donu tian lecionon? Povas esti iu esperantisto, kiu ricevas permeson eniri lernejon kaj fari la laboron. Povas esti iu instruisto, kiu helpe de la disponigita materialo prezentas Esperanton al sia klaso. Povas esti iu lernanto, studento, kiu helpe de la disponigita materialo prezentas Esperanton kaj/aŭ esploras mem cele al prezento en sia klaso/grupo.

Ni rememoru gravan parton de la dua UNESKO-rezolucio de 1985 : " UNESKO invitas la Membroŝtatojn marki la centjariĝon de Esperanto per konvenaj aranĝoj, deklaroj, eldono de specialaj poŝtmarkoj kaj simile, kaj instigi al la enkonduko de studprogramo pri la lingvo-problemo kaj pri Esperanto en siaj lernejoj kaj siaj institucioj de supera edukado. " La programo UNU LECIONO taŭgas por ĉiuj ekde la aĝo dek.

Ĉio pri la iniciato troviĝas ĉi tie:
https://www.ilei.info/agado/projektoj.phpLegu ĉiujn elekronikajn librojn de Eldonejo Libera

Pro la tutmonda krizo, ni kune kun la aŭtoroj decidis SENPAGE disponigi ĉiujn elektronikajn librojn.
Tiuj kiuj deziras, povos subteni la aŭtorojn per PayPal aŭ tra UEA (lvld-x). Vi ankaŭ povos skribi leteron al la aŭtoroj.
Ni baldaŭ publikigos iliajn adresojn en la retejo de Eldonejo Libera. http://www.eldonejolibera.be/  

Mesaĝo de Lode Van de Velde en la Facebook-grupo EsperantoLA DUA ALIĜPERIODO DE LA UK EN MONTREALO PLILONGIGI

Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 855
2020-03-13


LA DUA ALIĜPERIODO DE LA UK EN MONTREALO PLILONGIGITA ĜIS 1-A MAJO 2020 PRO LA KORONVIRUSO

La Estraro de UEA sekvas la rapide evoluantan mondan situacion de la koronvirusa epidemio, kiun en la 11-a de marto la Monda Organizaĵo pri Sano proklamis "pandemio". Kompreneble ĝi havas konsekvencojn kiel flug- kaj enir-limigoj, kiuj forte efikas internaciajn kunvenojn en la proksima tempo, sed la UK ja okazos post pli ol kvar monatoj, kiun la Estraro konsideras sufiĉe sekura tempo-spaco por ne bezoni ŝanĝi la UK-planojn. Similan takson faras ankaŭ aliaj instancoj tutmonde, surbaze de la jam akumulita sperto en Ĉinio kaj Suda Koreio, kie la epidemio estis efektive bremsita ene de ĉ. du kaj unu monatoj, respektive.

UEA intencas do okazigi la UK-n en Montrealo laŭplane kaj konsilas al vi aliĝi, kaj se vi jam estas aliĝinta sed ankoraŭ ne mendis flugon aŭ loĝigon, tion fari, tamen prudente, laŭeble kun nuligo-ebleco kaj aĉetante taŭgan vojaĝasekuron. Nun estas des pli bona tempo por mendi vian flugbileton, ĉar pro la monda situacio multaj flugkompanioj signife malaltigis la prezojn kaj donas bonegajn nuligo-kondiĉojn.

Tamen UEA konscias ke multaj el vi, kiuj jam aliĝis aŭ konsideras aliĝi ĝis la fino de la dua kotizperiodo, demandas sin ĉu tio estas sekura paŝo kaj volas havi iun garantion, ke vi ne perdos vian monon en la okazo, ke vi devos nuligi, ĉu pro personaj aŭ naciaj neantaŭvideblaj cirkonstancoj. Por doni tiun bezonatan certecon kaj por samtempe kuraĝigi vin utiligi la pli favoran kotizon, la Estraro decidis pri pluraj konkretaj ofertoj por la aliĝantoj, ĝis la menciita limdato:

1.    La venonta aliĝperiodo komenciĝos unu monaton poste, je la 1-a majo 2020.

2.    Okaze de bezono nuligi pro personaj kialoj, oni povos transdoni sian kotizon al alia persono, post interkonsento kun la CO.

3.    Okaze de bezono nuligi la mendojn post la limdato, oni povos transdoni sian lokon al alia persono, post interkonsento kun la CO.

4.    Ĝenerale mendoj povas esti nuligitaj (krom administraj kostoj de 15 eŭroj) ĝis la 1-a majo 2020. UEA nun konsideras plilongigi tiun limdaton, depende de traktado kun la UK-hoteloj.

Kanado estas unu el la plej sekuraj landoj, el la koronvirusa perspektivo, je la nuna momento. En la kongresejo estos Esperanto-parolanta kuracisto, kiu sugestos kion fari, en okazo de ajna suspekto. Estas grave, ke via vojaĝasekuro inkluzivu la sanasekuron dum la vojaĝo -- Kanado havas bonan sanservon, sed ĝi estas multekosta se oni ne havas sanasekuron. Por tiuj, kiuj ne povos vojaĝi al la UK, UEA planas senprecedence grandan kampanjon por transsendi la kongresan travivaĵon per vivaj elsendoj uzante la interreton.

Efektive vi jam de pli ol unu monato povas sekvi en la Facebook-grupo de UEA raportojn pri la korona viruso. En la lasta raporto, de la 8-a de marto, oni povis legi:

"Pluraj internaciaj E-renkontiĝoj konsideras la eventualan efikon de la epidemia disvastiĝo. Intertempe UEA fidas pri la okaziĝo de la UK en Montrealo, i.a ĉar laŭ la fakuloj pli varma vetero bremsos la virusan disvastiĝon". La movadaj aspektoj de la epidemio estis menciitaj ankaŭ en la revuo Esperanto, en la nova rubriko "Fake, Science, Profesie" en la marta numero kaj baldaŭ denove en la aprila.

UEA invitas vin aliĝi kaj veni al la UK en Montrealo, per via fido kaj aliĝo fortigi la Esperanto-movadon kaj mem ĝui la supre menciitajn specialajn avantaĝojn de fruaj aliĝo kaj mendo.

 Esperantistoj rakontas pri siaj urboj en filmkonkurso de UEA

Por instigi esperantistojn krei filmetojn pri sia loka asocio aŭ klubo, UEA lanĉis filmkonkurson kun premio de mono kaj aliĝo al UK. 

Entute 35 filmetoj partoprenis la konkurson pri 30 asocioj el 15 landoj kaj 5 kontinentoj. 11 filmetoj venis de ĈRI pri ĉinaj urboj sed ili ne estis juĝitaj (por esti neŭtrala). La plejparto de la filmetoj ricevis kelkcentojn da vidoj ĉe Youtube, kaj la plej populara ricevis pli ol mil. La konkurso helpis kreskigi la abonantaron de la UEA-kanalo de ĉirkaŭ 700 al pli ol 1100. 

 Ĉiuj filmetoj estas spekteblaj en Youtube.

Lau informo de Libera Folio.

Ann-Louise


Information om stipendier och resebidrag

Svenska Esperantoförbundet förvaltar fyra fonder som består av donationer från medlemmar i förbundet. Fondernas medel ska användas till insatser för att sprida esperanto och ge människor möjligheter till internationella kontakter, vilket också framhålls i målparagrafen i Förbundets stadgar.

Bidrag/stipendier kan sökas för vidareutbildning och/eller tillämpning av esperanto och för spridning av information om Det Internationella Språket.

Ungdomar kan också söka resebidrag för att åka till esperantoträffar och kurser.

Information och ansökningsblankett finns på vår hemsida http://xn--esperantofrbundet-8zb.se/index.php/verksamheten/stodja-medlemmar

StyrelsenKallelse

Kallelse till årsmöte för Svenska Esperantoförbundet

Årsmötet kommer att hållas den 23 maj 2020 kl 14.00 på Esperanto-Gården i Lesjöfors.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 23/3 på adressen eller per post till SEF, Box 2276, 103 17 Stockholm.

Dagordning för årsmötet samt verksamhetsberättelse för 2019 kommer att finnas tillgängliga en månad före årsmötet, dvs den 23/4. Titta på vår hemsida esperantoförbundet.se eller kontakta styrelsen.

För att ge rösträtt på årsmötet ska medlemsavgiften vara betald senast den 23/4. Klubbarnas ombudsfullmakter ska vara styrelsen tillhanda senast samma datum, den 23/4. Se utdrag ur stadgarna nedan.

Den som inte har möjlighet att resa till Lesjöfors för att delta i årsmötet kommer att erbjudas möjlighet att delta via Internet. Kontakta styrelsen på för att få en länk till mötet.

Styrelsen för Svenska Esperantoförbundet

 

9.4 Rösträtt för varje medlem:

Varje medlem som erlagt aktuell medlemsavgift senast en (1) månad före årsmötet och som fyllt sexton (16) år före mötet har en (1) röst vid årsmötet.

Ansluten esperantoförening skall redovisa medlemsavgifter till förbundet senast två (2) veckor före årsmötet.

 

9.5 Rösträtt för ombud för ansluten förening, förutom rösträtten enligt § 9.4:

Varje till förbundet ansluten esperantoförening med minst fem (5) medlemmar äger rätt till årsmötet sända ett ombud för varje påbörjat femtio-(50-)tal medlemmar. Medlemsantalet räknas på antalet redovisade medlemsavgifter den 31 december föregående år. En medlem får inte räknas i mer än en förening. Föreningens ombudsfullmakt skall lämnas till förbundets styrelse senast en (1) månad före årsmötet. Ombudet ska själv vara röstberättigat, och får inte företräda mer än en röst utöver sin egen    


UEA ALVOKAS AL SUBTENO "PARTOPRENU UK-ON": MONTREALO, 2020

Pere de Fondaĵo "Partoprenu UK-on" UEA havas la eblon subteni la aliĝkotizon de kelkaj kongresanoj dum la Universala Kongreso en Montrealo, en kelkaj kazoj ankaŭ la manĝo- kaj loĝado-kostojn, preferinde en la plej malaltaj kategorioj, kaj en esceptaj kazoj la vojaĝkostojn. Homoj el iu ajn lando, kiuj bezonas tian helpon, povas kandidatiĝi.

Kondiĉoj:

1) Vi estas individua membro de UEA/TEJO en 2020;

2) Vi pretas ricevi kaj realigi kongresrilatajn taskojn antaŭ, dum kaj post la UK;

3) Vi plenigas la jenan formularon ĝis la 28-a de februaro 2020Formularo

En pasintaj UK-oj la subtenitoj helpis ĉefe pri fotado, filmado, helpoj en prelegejoj kaj en la Libroservo de UEA, sed la taskoj povas esti tre variaj. En la formularo vi havas la eblon prezenti por kiu(j) tasko(j) vi pli emas helpi.

UEA dankas al ĉiuj pro la intereso pri tiu subteneblo kaj varme invitas donacemulojn al kontribuo al Fondaĵo "Partoprenu UK-on", kiu helpas diversigi kaj demokratiigi nian plej gravan kongreson. Manierojn mondonaci al tiu celo vi trovas ĉe: https://uea.org/alighoj/donacoj

Krome UEA profitas la okazon por memorigi, ke favorpreza aliĝperiodo 2020 al la UK daŭros ĝis la 31-a de marto 2020. Se vi ankoraŭ ne aliĝis, ne maltrafu la okazon facile kaj naturamike aliĝi per nia reta aliĝilo kaj helpi disvastigi tiun informon: https://uea.org/alighoj/uk_alighilo

UEA, nome de la monda esperantistaro, kore dankas la solidaron kaj malavaron de la donacintoj al la Fondaĵo "Partoprenu UK-on".Please publish modules in offcanvas position.