Betalsätt

Postgiro

Svenska Esperantoförbundet har postgiro 2012-3.

Payson

Betalning till SEF

Swish

123 523 4166

Varför vara medlem?

Tycker du att esperanto är en bra lösning på världens kommunikationsproblem? Då har du hittat rätt!

Nyttan med esperanto

Den internationella språkfrågan

Idag finns få hinder för oss att kommunicera med vem som helst, rent tekniskt. Men språkfrågan är fortfarande inte löst på ett sätt som är till nytta för människor i hela världen. Information är många gånger en handelsvara och ett styrmedel att förmå oss att tänka i en specifik riktning.

Språkliga rättigheter

FNs deklaration för de mänskliga rättigheterna nämner "språkliga rättigheter". SEF vill sprida kunskaper om varför rätten till språk är viktigt. Vi har bland annat stöttat projekt för små och utdöende språk genom Kickstarter och ger stöd till ungdomar som vill träffas genom esperanto.

Språk på lika villkor

Esperanto innebär allas rätt att kommunicera på lika villkor. Esperanto har kallats "allas andra språk". Det är tanken att alla har ett modersmål, men att det första andra språk man lär sig bör vara esperanto. Det finns många skäl till det, mer än språklig jämlikhet. Språk och kultur hör ihop. Det gör också språk och makt. När kulturer som har stor makt sprider sitt eget språk över världen minskar de små språkens betydelse. De och kulturerna de hör ihop med förlorar i status och dör till sist ut. Världen blir en fattigare plats.

SEFs syfte

SEFs syfte är att sprida esperanto, men det innebär mer för oss än att bara sprida kunskap om att språket finns. Vi vill också sprida kunskap om varför något som esperanto behövs. Som medlem i SEF visar du ditt stöd för dessa tankar.

 

Vilken nytta ger medlemskap?

Du räknas

När du blir medlem i SEF hjälper du till att sprida esperanto och kunskapen om språket. Ditt medlemskap innebär också att du räknas som indirekt medlem i UEA, Universala Esperanto Asocio, och du visar på global nivå vad du stödjer.

Ditt stöd är viktigt

Medlemskap handlar om utbyte och samarbete. Förbundet har resurser och förutsättningar som ingen enskild esperantist har, men förbundet är inget utan sina medlemmar. Du väljer själv om du vill vara en aktiv medlem eller om du vill vara en tystlåten stöttepelare. Inaktiva medlemmar är minst lika viktiga för oss som aktiva. Sådana medlemmar visar att vi som aktivt jobbar och lobbar för esperanto och språklig rättvisa har ett stöd bakom oss. 

Vi pratar både esperanto och svenska 

Du måste inte kunna prata esperanto för att vara medlem, men det gör livet lättare för dig eftersom vi ofta använder en blandning av både svenska och esperanto. Vissa medlemmar anser att man inte ska behöva prata esperanto i alla sammanhang, andra att vi bör göra det. Vi försöker försöker göra plats för båda synsätten. Det viktigaste är att du stödjer tanken på att esperanto är en bra lösning på världens kommunikationsproblem.

 

Vad det innebär att vara aktiv medlem

Aktiv på olika sätt

Man kan vara aktiv på många olika sätt. Vi skiljer på att man kan "konsumera" eller "producera". Båda är viktiga. Man behöver inte vara invald i styrelse eller ha fått någon post för att vara aktiv. Vi välkomnar alla sorter och grader av aktiviteter som passar in i något av våra fem fokusområden. 

Du väljer själv

Du väljer själv i vilken utsträckning du vill vara aktiv. Vi håller på att förändra oss så att de som vill vara aktiva kommer med i gänget och gör sin grej. Tillsammans planerar och skapar vi verksamheten istället för att årsmötet bestämmer vad som ska göras och sedan lämnar jobbet till styrelsen. Vår styrelse är bara styrelse när den sköter styrelsearbete. Annars är vi alla vanliga medlemmar som är aktiva och jobbar för det vi brinner för.

Använda utbudet

Det vi menar med att vara aktiv genom att konsumera är till exempel att lära sig esperanto, läsa litteratur och esperantotidningar och åka till olika arrangemang eller hälsa på andra esperantister. Man använder esperantovärldens utbud helt enkelt.

Skapa utbud

Men för att hålla utbudet uppdaterat och aktuellt behövs också medlemmar som skapar och är aktiva utanför organisationen. Vi behöver ständigt sprida kunskapen om språkliga rättigheter och esperanto. Att vara påläst om språkfrågor och språklig rättvisa gör att du kan sprida sådan kunskap i vardagen, en mening i taget, när tillfälle uppstår. Svårare än så behöver det inte vara.

Inåtriktad verksamhet

Internt samarbete är ett annat sätt att vara aktiv. Vi har många små sysslor som löpande behöver utföras. Allt från att översätta till att svara på brev, kolla att information och länkar på hemsidorna stämmer, skapa nytt informationsmaterial och helt enkelt skapa på esperanto. Alla är inte utåtriktade och bekväma med att prata med främlingar om sitt intresse. 

Utåtriktad verksamhet

Du som gärna pratar kan delta i enstaka informationsinsatser som Språkdagarna, MR-dagarna och liknande arrangemang som andra står för men som på något sätt tangerar vårt område. Vi ordnar också träffar, seminarier och kongresser. Till det behövs det medhjälpare. Bland våra löpande uppgifter finns utformning av annonser, kontakter med intresserade som vill ha svar på frågor, men det finns också utrymme för mer. Kontakta den fokusgrupp som verkar stämma bäst med det du vill hjälpa till med.

Formellt ansvar

Den mest ansvarsfyllda formen av aktivitet är att vara vald funktionär i styrelse, valberedning och revision. Någon måste ta hand om löpande uppgifter som medlemsregister, bokföring och formellt beslutsfattande. För detta krävs ett större engagemang samt kunskaper och erfarenheter av att leda och driva frågor.

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.