Kalendaro-kalender

ti on to fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Om du använder den här sidan godkänner du våra användarvillkor.

Användarvillkoren finns under menyn Om oss

Kalendaro

23
maj
Zoom
Datum: 23 maj 2020
Svenska Esperantoförbundet håller årsmöte på Esperanto-Gården i Lesjöfors samt på nätet genom Zoom.

22
jun
Karl Gustavsgatan 15
Datum: 22 juni 2020

Tipsa oss gärna

Här lägger vi in allt möjligt som händer inom esperantovärlden, särskilt i Sverige och Norden.

Om du vill tipsa om flera händelser samtidigt

Skicka e-post till kalendaro (a) esperantoforbundet (.) se.

Använd då listan i formuläret för att få med all relevant information!

Namn och e-post för dig som lämnar uppgifterna

Info om arrangemanget

Vem arrangerar?

Ett förbund?
Klubb i

Mer info

Jag är medveten om att jag måste skicka in tips i god tid samt fylla i alla uppgifter för att inte riskera förseningar.

captcha

La EspeReto

Unu leciono pri Esperanto por ĉiu lernejano en la t

Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 858
2020-03-29  

Informa kaj instrua strategio subtenata de ILEI 

 En la retejo www.ilei.info vi trovas la kompletan programon, inkluzive la leteron, kiu iru al decidantoj pri edukado je ĉiu nivelo (urba, provinca, kantona, ŝtata): lernejestroj, instruistoj, lingvoinstruistoj, gazetoj por instruistoj, sindikatoj por instruistoj, lertigejoj por instruistoj, universitatoj, lingvocentroj, aŭtoroj de lernolibroj, eldonistoj de lernolibroj, institutoj, kiuj okupiĝas pri edukado, plurlingvismo k.s.

Kiu donu tian lecionon? Povas esti iu esperantisto, kiu ricevas permeson eniri lernejon kaj fari la laboron. Povas esti iu instruisto, kiu helpe de la disponigita materialo prezentas Esperanton al sia klaso. Povas esti iu lernanto, studento, kiu helpe de la disponigita materialo prezentas Esperanton kaj/aŭ esploras mem cele al prezento en sia klaso/grupo.

Ni rememoru gravan parton de la dua UNESKO-rezolucio de 1985 : " UNESKO invitas la Membroŝtatojn marki la centjariĝon de Esperanto per konvenaj aranĝoj, deklaroj, eldono de specialaj poŝtmarkoj kaj simile, kaj instigi al la enkonduko de studprogramo pri la lingvo-problemo kaj pri Esperanto en siaj lernejoj kaj siaj institucioj de supera edukado. " La programo UNU LECIONO taŭgas por ĉiuj ekde la aĝo dek.

Ĉio pri la iniciato troviĝas ĉi tie:
https://www.ilei.info/agado/projektoj.phpLegu ĉiujn elekronikajn librojn de Eldonejo Libera

Pro la tutmonda krizo, ni kune kun la aŭtoroj decidis SENPAGE disponigi ĉiujn elektronikajn librojn.
Tiuj kiuj deziras, povos subteni la aŭtorojn per PayPal aŭ tra UEA (lvld-x). Vi ankaŭ povos skribi leteron al la aŭtoroj.
Ni baldaŭ publikigos iliajn adresojn en la retejo de Eldonejo Libera. http://www.eldonejolibera.be/  

Mesaĝo de Lode Van de Velde en la Facebook-grupo EsperantoLA DUA ALIĜPERIODO DE LA UK EN MONTREALO PLILONGIGI

Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 855
2020-03-13


LA DUA ALIĜPERIODO DE LA UK EN MONTREALO PLILONGIGITA ĜIS 1-A MAJO 2020 PRO LA KORONVIRUSO

La Estraro de UEA sekvas la rapide evoluantan mondan situacion de la koronvirusa epidemio, kiun en la 11-a de marto la Monda Organizaĵo pri Sano proklamis "pandemio". Kompreneble ĝi havas konsekvencojn kiel flug- kaj enir-limigoj, kiuj forte efikas internaciajn kunvenojn en la proksima tempo, sed la UK ja okazos post pli ol kvar monatoj, kiun la Estraro konsideras sufiĉe sekura tempo-spaco por ne bezoni ŝanĝi la UK-planojn. Similan takson faras ankaŭ aliaj instancoj tutmonde, surbaze de la jam akumulita sperto en Ĉinio kaj Suda Koreio, kie la epidemio estis efektive bremsita ene de ĉ. du kaj unu monatoj, respektive.

UEA intencas do okazigi la UK-n en Montrealo laŭplane kaj konsilas al vi aliĝi, kaj se vi jam estas aliĝinta sed ankoraŭ ne mendis flugon aŭ loĝigon, tion fari, tamen prudente, laŭeble kun nuligo-ebleco kaj aĉetante taŭgan vojaĝasekuron. Nun estas des pli bona tempo por mendi vian flugbileton, ĉar pro la monda situacio multaj flugkompanioj signife malaltigis la prezojn kaj donas bonegajn nuligo-kondiĉojn.

Tamen UEA konscias ke multaj el vi, kiuj jam aliĝis aŭ konsideras aliĝi ĝis la fino de la dua kotizperiodo, demandas sin ĉu tio estas sekura paŝo kaj volas havi iun garantion, ke vi ne perdos vian monon en la okazo, ke vi devos nuligi, ĉu pro personaj aŭ naciaj neantaŭvideblaj cirkonstancoj. Por doni tiun bezonatan certecon kaj por samtempe kuraĝigi vin utiligi la pli favoran kotizon, la Estraro decidis pri pluraj konkretaj ofertoj por la aliĝantoj, ĝis la menciita limdato:

1.    La venonta aliĝperiodo komenciĝos unu monaton poste, je la 1-a majo 2020.

2.    Okaze de bezono nuligi pro personaj kialoj, oni povos transdoni sian kotizon al alia persono, post interkonsento kun la CO.

3.    Okaze de bezono nuligi la mendojn post la limdato, oni povos transdoni sian lokon al alia persono, post interkonsento kun la CO.

4.    Ĝenerale mendoj povas esti nuligitaj (krom administraj kostoj de 15 eŭroj) ĝis la 1-a majo 2020. UEA nun konsideras plilongigi tiun limdaton, depende de traktado kun la UK-hoteloj.

Kanado estas unu el la plej sekuraj landoj, el la koronvirusa perspektivo, je la nuna momento. En la kongresejo estos Esperanto-parolanta kuracisto, kiu sugestos kion fari, en okazo de ajna suspekto. Estas grave, ke via vojaĝasekuro inkluzivu la sanasekuron dum la vojaĝo -- Kanado havas bonan sanservon, sed ĝi estas multekosta se oni ne havas sanasekuron. Por tiuj, kiuj ne povos vojaĝi al la UK, UEA planas senprecedence grandan kampanjon por transsendi la kongresan travivaĵon per vivaj elsendoj uzante la interreton.

Efektive vi jam de pli ol unu monato povas sekvi en la Facebook-grupo de UEA raportojn pri la korona viruso. En la lasta raporto, de la 8-a de marto, oni povis legi:

"Pluraj internaciaj E-renkontiĝoj konsideras la eventualan efikon de la epidemia disvastiĝo. Intertempe UEA fidas pri la okaziĝo de la UK en Montrealo, i.a ĉar laŭ la fakuloj pli varma vetero bremsos la virusan disvastiĝon". La movadaj aspektoj de la epidemio estis menciitaj ankaŭ en la revuo Esperanto, en la nova rubriko "Fake, Science, Profesie" en la marta numero kaj baldaŭ denove en la aprila.

UEA invitas vin aliĝi kaj veni al la UK en Montrealo, per via fido kaj aliĝo fortigi la Esperanto-movadon kaj mem ĝui la supre menciitajn specialajn avantaĝojn de fruaj aliĝo kaj mendo.

 Esperantistoj rakontas pri siaj urboj en filmkonkurso de UEA

Por instigi esperantistojn krei filmetojn pri sia loka asocio aŭ klubo, UEA lanĉis filmkonkurson kun premio de mono kaj aliĝo al UK. 

Entute 35 filmetoj partoprenis la konkurson pri 30 asocioj el 15 landoj kaj 5 kontinentoj. 11 filmetoj venis de ĈRI pri ĉinaj urboj sed ili ne estis juĝitaj (por esti neŭtrala). La plejparto de la filmetoj ricevis kelkcentojn da vidoj ĉe Youtube, kaj la plej populara ricevis pli ol mil. La konkurso helpis kreskigi la abonantaron de la UEA-kanalo de ĉirkaŭ 700 al pli ol 1100. 

 Ĉiuj filmetoj estas spekteblaj en Youtube.

Lau informo de Libera Folio.

Ann-Louise


Information om stipendier och resebidrag

Svenska Esperantoförbundet förvaltar fyra fonder som består av donationer från medlemmar i förbundet. Fondernas medel ska användas till insatser för att sprida esperanto och ge människor möjligheter till internationella kontakter, vilket också framhålls i målparagrafen i Förbundets stadgar.

Bidrag/stipendier kan sökas för vidareutbildning och/eller tillämpning av esperanto och för spridning av information om Det Internationella Språket.

Ungdomar kan också söka resebidrag för att åka till esperantoträffar och kurser.

Information och ansökningsblankett finns på vår hemsida http://xn--esperantofrbundet-8zb.se/index.php/verksamheten/stodja-medlemmar

StyrelsenKallelse

Kallelse till årsmöte för Svenska Esperantoförbundet

Årsmötet kommer att hållas den 23 maj 2020 kl 14.00 på Esperanto-Gården i Lesjöfors.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 23/3 på adressen eller per post till SEF, Box 2276, 103 17 Stockholm.

Dagordning för årsmötet samt verksamhetsberättelse för 2019 kommer att finnas tillgängliga en månad före årsmötet, dvs den 23/4. Titta på vår hemsida esperantoförbundet.se eller kontakta styrelsen.

För att ge rösträtt på årsmötet ska medlemsavgiften vara betald senast den 23/4. Klubbarnas ombudsfullmakter ska vara styrelsen tillhanda senast samma datum, den 23/4. Se utdrag ur stadgarna nedan.

Den som inte har möjlighet att resa till Lesjöfors för att delta i årsmötet kommer att erbjudas möjlighet att delta via Internet. Kontakta styrelsen på för att få en länk till mötet.

Styrelsen för Svenska Esperantoförbundet

 

9.4 Rösträtt för varje medlem:

Varje medlem som erlagt aktuell medlemsavgift senast en (1) månad före årsmötet och som fyllt sexton (16) år före mötet har en (1) röst vid årsmötet.

Ansluten esperantoförening skall redovisa medlemsavgifter till förbundet senast två (2) veckor före årsmötet.

 

9.5 Rösträtt för ombud för ansluten förening, förutom rösträtten enligt § 9.4:

Varje till förbundet ansluten esperantoförening med minst fem (5) medlemmar äger rätt till årsmötet sända ett ombud för varje påbörjat femtio-(50-)tal medlemmar. Medlemsantalet räknas på antalet redovisade medlemsavgifter den 31 december föregående år. En medlem får inte räknas i mer än en förening. Föreningens ombudsfullmakt skall lämnas till förbundets styrelse senast en (1) månad före årsmötet. Ombudet ska själv vara röstberättigat, och får inte företräda mer än en röst utöver sin egen    


UEA ALVOKAS AL SUBTENO "PARTOPRENU UK-ON": MONTREALO, 2020

Pere de Fondaĵo "Partoprenu UK-on" UEA havas la eblon subteni la aliĝkotizon de kelkaj kongresanoj dum la Universala Kongreso en Montrealo, en kelkaj kazoj ankaŭ la manĝo- kaj loĝado-kostojn, preferinde en la plej malaltaj kategorioj, kaj en esceptaj kazoj la vojaĝkostojn. Homoj el iu ajn lando, kiuj bezonas tian helpon, povas kandidatiĝi.

Kondiĉoj:

1) Vi estas individua membro de UEA/TEJO en 2020;

2) Vi pretas ricevi kaj realigi kongresrilatajn taskojn antaŭ, dum kaj post la UK;

3) Vi plenigas la jenan formularon ĝis la 28-a de februaro 2020Formularo

En pasintaj UK-oj la subtenitoj helpis ĉefe pri fotado, filmado, helpoj en prelegejoj kaj en la Libroservo de UEA, sed la taskoj povas esti tre variaj. En la formularo vi havas la eblon prezenti por kiu(j) tasko(j) vi pli emas helpi.

UEA dankas al ĉiuj pro la intereso pri tiu subteneblo kaj varme invitas donacemulojn al kontribuo al Fondaĵo "Partoprenu UK-on", kiu helpas diversigi kaj demokratiigi nian plej gravan kongreson. Manierojn mondonaci al tiu celo vi trovas ĉe: https://uea.org/alighoj/donacoj

Krome UEA profitas la okazon por memorigi, ke favorpreza aliĝperiodo 2020 al la UK daŭros ĝis la 31-a de marto 2020. Se vi ankoraŭ ne aliĝis, ne maltrafu la okazon facile kaj naturamike aliĝi per nia reta aliĝilo kaj helpi disvastigi tiun informon: https://uea.org/alighoj/uk_alighilo

UEA, nome de la monda esperantistaro, kore dankas la solidaron kaj malavaron de la donacintoj al la Fondaĵo "Partoprenu UK-on".Ĉiutagaj novaĵoj de la mondo nun en Esperanto

Lau nova afiŝo ĉe Libera Folio 2020-01-29:

En iuj naciaj lingvoj la novaĵa retejo de Vikipedio malviglas aŭ eĉ estis tute fermita, sed en la Esperanta versio de Vikinovaĵoj nun eblas legi freŝajn mondajn novaĵojn ĉiutage. 

La Esperanta versio de Vikinovaĵoj tre vigliĝis lastatampe. Novaĵoj pri mondaj okazaĵoj aperas praktike ĉiukaze, kaj ofte tre rapide. Ankaŭ la lingva nivelo ĝenerale ŝajnas bona, kio ne estas memklara en retejo, kies artikolojn kiu ajn povas krei aŭ redakti.

La retejo Vikinovaĵoj estas administrata kadre de la fondaĵo Vikimedio, kiu estis fondita en 2003 kiel tegmenta organizaĵo de Vikipedio. La anglalingva retejo de Vikinovaĵoj estis kreita en 2004, kaj la versio en Esperanto ekzistas ekde 2010. Dum sia dekjara historio la retejo havis pli kaj malpli viglajn periodojn, sed en 2019 ĝi klare aktiviĝis.

La artikolojn de Vikinovaĵoj evidente eblas legi en la retejo mem, sed ankaŭ en grupo en Facebook, en Twitter, en Telegramo, kaj nun ankaŭ en la dekstra marĝeno de Libera Folio.

Ann-Louise Virinaj voĉoj mankas en Esperanta datumaro

Virinaj voĉoj mankas en Esperanta datumaro

de Redakcio

Pli ol ducent homoj jam partoprenas en projekto, kiu strebas instrui al komputiloj, kiel veraj esperantistoj parolas. Nur sep procentoj el ili estas virinoj. La projekto Common Voice helpas krei parolrekonajn sistemojn, sendependajn de grandaj firmaoj.

La nekomerca komputa fondaĵo Mozilla ĵus publikigis novan version de sia datumaro kun pli ol unu gigabajto da registritaj voĉoj en Esperanto. Estas entute 41 horoj da registraĵoj, el kiuj 35 horoj jam estas kontrolitaj kaj aprobitaj de la kunlaborantoj de la projekto.

Estas registritaj la voĉoj de 215 diversaj personoj, el kiuj 70 procentoj indikis ke ili estas viroj, dum 7 procentoj indikis, ke ili estas inoj.

Entute estas registraĵoj en 40 lingvoj. Multaj pli grandaj lingvoj havas malpli da kontribuantoj. Ekzemple estas registritaj nur 99 voĉoj en la sveda (8 procentoj inaj) kaj 51 voĉoj en la slovena (16 procentoj inaj). En la angla aliflanke estas registritaj pli ol 51.000 voĉoj (13 procentoj inaj)

Ni petis Stefan Grotz, unu el la kontribuantoj de la Esperanta sekcio, rakonti pli pri Common Voice.

Libera Folio: Por kio utilas la projekto?

Stefan Grotz: – Por grandaj lingvoj kiel la angla la projekto signifas sendependecon de grandaj firmaoj. Programistoj nun povas krei sendependajn voĉajn aplikaĵojn sen la devo uzi sistemojn de firmaoj kiel Google, Apple aŭ Amazon. Tio pliigas novigon kaj ankaŭ helpos protekti privatajn datumojn.

– Por multaj malgrandaj lingvoj kiel Esperanto la projekto simple estas la unua ŝanco por havi iun ajn parolrekonan sistemon. Havi tian datumaron en Esperanto ebligas multajn projektojn. Mi ekzemple esperas ke en kelkaj jaroj la kurso en Duolingo ankaŭ havos parolrekonan sistemon por trejni la prononcadon. Aliaj lingvoj jam havas tian funkcion.

Kial laŭ vi indus, ke esperantistoj kontribuu?

– Ĉiuj voĉoj estas malsamaj, precipe en Esperantujo. Tial por krei bonfunkcian sistemon uzeblan por ĉiuj oni bezonas tre grandan kvanton da voĉaj datumoj. Tial ni volas akiri voĉojn de ĉiuj seksoj, akĉentoj kaj aĝoj en la datumbazo. Tiel estontaj sistemoj funkcios por ĉiuj.

Kiel oni tion faru?

– En la retejo oni trovas du sekciojn: "Paroli", kie oni povas registri la frazojn, kiuj aperas sur la ekrano, kaj "Aŭskulti", kie oni povas kontribui, reviziante la frazojn registritajn de aliaj uzantoj. Do oni kontrolas, ke la registrita frazo kongruas kun la skribita frazo. Se vi ne ŝatas unuopan frazon, vi ĉiam povas klaki al "ignori", aŭ al "denunci" se ĝi enhavas erarojn.

– Se oni volas fari pli, vi ankaŭ povas helpi traduki la retejon aŭ helpi kolekti novajn frazojn por la projekto. La celo estas unu miliono da frazoj, ni jam havas ĉirkaŭ 110.000 frazojn.

Ĉu oni devas havi aparte bonan prononcon?

– Ni volas kolekti verajn voĉojn de veraj homoj. Ne gravas, ĉu vi havas perfektan prononcon. Ankaŭ la kvalito de via mikrofono ne gravas. Sed diverseco gravas. Helpu nin akiri egalajn kvantojn de ĉiuj seksoj, akĉentoj kaj aĝoj en la datumbazo por eviti subprezentojn. 15 minutoj da voĉo, 225 registraĵoj, de ĉiu persono estus ideala, sed ĉiu donaceto estas utila.

Ĉu multaj esperantistoj jam kontribuis?

– La projekto progresas, do la nombroj daŭre kreskas. La lasta elŝutebla eldono de la datumaro el decembro 2019 enhavas 1 GB da registradoj kun 35 horoj da validigitaj registraĵoj de 215 personoj. 70% de la voĉoj estas vira kaj 7% ina. La ceteraj ne kreis konton. Nun (en januaro 2020) jam 300 personoj donacis 45 horojn. Mi esperas ke ni atingos 100 horojn por la sekvanta eldono de la datumaro en aŭgusto.

Redakcio | 2020-01-20 je 7:50 | Kategorioj: interretomovado | URL: https://www.liberafolio.org/?p=8719


ALIĜU FAVORPREZE AL UK

Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 840
2019-12-24


MONTREALO 2020: ALIĜU FAVORPREZE ĜIS LA 31-A DE DECEMBRO!

Restas apenaŭ semajno antaŭ la fino de la plej favorpreza aliĝperiodo al la 105-a UK en Montrealo (1-8 aŭgusto 2020): frua aliĝo povos ŝparigi al vi 50 € aŭ eĉ 100 €! Jam pli ol 400 homoj el 44 landoj aliĝis, kio bele aŭguras sukcesan kongreson!

"Montrealo estas unu el la plej vizitindaj urboj de Nord-Ameriko: ĉefe franclingva urbo en ĉefe anglalingva mondoparto, multaj konsideras ĝin kultura ĉefurbo de Kanado kaj estas unu el la plej allogaj turismaj celoj mondskale, kun pli ol 10 milionoj da vizitantoj ĉiujare" diras Ĵenja Amis, la respondeculo pri komunikado kaj mem montrealano. "Ĝi estas unika kultura kuniĝo de eŭropaj kaj amerikaj influoj, kun profundaj indiĝenaj radikoj - nia kongresa programo reflektos tion en arto, koncertoj, ekskursoj ktp - kaj unika okazo sperti la plej grandan Esperanto-eventon la unuan fojon en Montrealo kaj nur la duan fojon en la orienta marbordo de Nord-Ameriko, 110 jarojn post la fama vizito de Zamenhof al Nord-Ameriko por la 6-a UK en Vaŝingtono. Tute hazarde, nia kongresejo troviĝos ene de 3 minuta marŝo de la hotelo, kie restadis Zamenhof en 1910”, notas Normand Fleury, la estro de la LKK. (Legu pli en la decembra numero de revuo Esperanto kaj en la speciala eldono de La Riverego.)

Montrealo estas ankaŭ la ĉefurbo de festivaloj. Dum la UK, interalie, okazos la 30-a eldono de fama indiĝena festivalo, kun multaj senpagaj koncertoj kaj artprezentaĵoj: jen bela maniero konatiĝi ankaŭ kun kanadaj indiĝenaj kulturoj! Notu ke antaŭ la UK okazos la plej granda internacia humurfestivalo kaj semajnon post la UK okazos la fama fierecparado kaj ke estos du kursaj ebloj antaŭ la UK - du-taga kurseto en Montrealo kaj ankaŭ du-taga kurseto en Kebeko: https://esperanto2020.ca/eo/eventoj-kursoj-cirkau-uk/

La ekskursa programo estos brila: vi havos la unikan okazon viziti Ontarion, kun la fama Niagaraj akvofaloj, unu el la naturaj mirindaĵoj de la mondo, viziti la kanadan ĉefurbon Otavon kaj la plej grandan kanadan urbon Toronton. Ni ankaŭ iros orienten kaj pli profunde konatiĝos kun Kebekio, ĉefe franclingva provinco kun ĝia famega ĉefurbo: belega urbo Kebeko, kiu festis sian 400-jariĝon en 2008 kaj la sola urbo en Nord-Ameriko norde de Meksiko kun urbaj muregoj. Kaj, jen bona novaĵo por tiuj, por kiuj malfacilas elekti - vi ne devas elekti inter la du ekskursoj: vi povos fari ambaŭ vojaĝojn, ĉar la sama itinero estos havebla kaj kiel antaŭkongreso kaj kiel postkongreso! Notu ke la sama ekskurso estos havebla en malpli kosta “junulara” versio, sed kun la sama enhavo. Ĉiuj detaloj estos haveblaj baldaŭ en la Dua Bulteno, sed la antaŭgusto haveblas en la januara numero de la Revuo Esperanto.


Aliĝu nun (https://uea.org/kongresoj/alighilo), vizitu la retejon de la LKK por ĉiuj informoj (https://esperanto2020.ca), sekvu novaĵojn en Fejsbuko.Årsmöte och trivselhelg

KALLELSE till Esperanto-Gårdens kooperativets ajournerade ordinarie årsmöte.
När…   Söndagen den 5 januari 2020     Tid… klockan 10.00     Var...  Esperanto-Gården i Lesjöfors

Sedvanliga års möteshandlingar finns tillgängliga på E-G fr 27.12-2019.

OBS förutom de vanliga årsmötesärendena kommer flera viktiga frågor att tas upp ex.vis flera stadgeändringar:
bl.a ändring till kalenderår, vilket innebär att pågående verksamhetsår: från 01.07.2019 förlängs till 31.12.2020.
Eventuell ändring av andelsbelopp samt andra ändringar som lördagens (4.1-2020) medlemsmöte; som böjar efter frukost 8.30 önskar få in i dagordningen för årsmötet

Du som enskild direktmedlem, (med rösträtt) eller medlem i någon esperantoorg. (har yttrande och förslagsrätt), Alla är  hjärtligt välkommen till trivselhelgen 27.12-19<>06.01-2020.
 
Program fredag underhållnig+mat.
Lördag diskussion: stadgeändringar – verksamhetsplaner: ”vårvecka (1a majveckan) – sommarkurs – skollovsaktiviteter…   samt – vad kan göras för att synliggöra Esperanto – möjligheternas språk? Behövs alla dessa små eo-org i Sverige – Norden? Kan ett nordiskt samarbetsprojekt utveckla esperanto och bli ett föredöme för Esperantomondo?
Söndag – årsmöte, trevliga utvecklingssamtal och samvaro, liksom måndag. För de som stannar till ex.vis tisdag.

Välkommen till en trivselhelg med esperantoteman. E-G styrelse

Anmäl gärna ditt deltagande på telefon med SMS eller tal 0707675455  eller maila

RESEFÖRSLAG VARDAGAR Värmlandstrafiken (relustkort ger rabatt kolla på värmlandstrafiken)
från-via Karlstad   till Lesjöfors (restd 2 tim) avg >12.50, 14.50, 15,50 och 16.50….
 senare förb.till Filipstad 17.50, 19.50 och 21.50 (rest. 65 min) till Hagfors 23.25 (rest. 1T 40 min) hämtning m bil.

från-via Kristinehamn  till Lesjöfors (avg<>ank) 08.10<>10.01, 12.10<>14.26, 15.10<>17.01, 16.10<>17.41.
senare förbindelse till Filipstad 18.10<>19.05,   20.10<>21.05,   22.10<>23.05

Sök tågresor från din hemort till Karlstad eller Kristinehamn med anslutning till E-G enligt ovan…

från Filipstad bussterminal avg buss till Lesjöfors (restid 31 min), 04.50, 06.30, 09.30 13.55,  16.30,  17.10, 18.10.
 
Kommer du från Stockholmsregionen med buss kan Karlskoga vara ett alternativ…  (vissa riks-bussar stannar inte i Kristineham utan man måste åka via Karlstad = förlängd resid och högre pris).

Karlskoga<>Filipstad med byte i Kristinehamn… 11.35<>13.05,  14.35<>16.05,  15.35<>17.05,  17.35<>19.05,  19.35<>21.05,   21.35<>23.05
 
Från Lesjöfors, hpl E-G Skolgatan avgår bussar  <> ank. Kristinehamn resecentrum
ibland med väntetid i Filipstad: 05.21<>07.00,    07.01<>09.00,   10.01<>12.00,  14.26<>16.00,   18.41<>22.00

Från Lesjöfors, hpl E-G Skolgatan avgår bussar  <> ank. Karlstad busstation – centralstation + två minuter
ibland med väntetid i Filipstad:    05.21<> 07.10- c 07.01<>10.10-c 10.01<>12.10-c           14.26<>16.10-c     17.41<>20.10-c       18.41<> 22.10-c          

Skoltid går att åka via Hällefors resecentrum  Värmlandstrafik <> byte Riksväg 63 i Persberg 40 meter promenad  
H-fors> ank-F-pstad avg>  ank EG           EG>    ank.F-stad  avg>    ank Hfors.resec     Buss Örebro-Hällefors
08.35 >  09.10….09.30>     10.01 07.01>  07.50….08.00>  08.35       Tåg i Bergslagen <> Borlänge-      
13.10 >  13.50….13.55>     14.26 10.01>  10.40….12.35>    13.10                     Kopparberg-Hä-fors-Kristine-
H-fors> ank-Persb.>          ank EG 14.26>  15.05….16.05>    16.40      hamn<>laxå-skövde-göteborg
16.40 >  17.00….17.15>     17.41    Ingen trafik 15 juni<>16 augusti 2020

Värmlandstrafiks tidtabell från 15 dec 2019 >>>>>   SJ priser är som de är ex.vis res från EG vardagar 05.20 till Kristinehamn – ta tåget till Malmö  (via Katrineholm!) dagens pris  för 7/1-2020 vuxen 365,- pensionär 328,-  res den 8 jan pensionär 293,-  + värmlandstrafikbiljett max 130,- till kristinehamn.
En resväg från Götet är till Säffle, Åmål, Gullspång med västtrafik – varifrån värmlandstrafikens maxpris på vilket finns rabatt att hämta…. Välj rätt väg i resedjungeln De stora knutpunkterna är Karlstad o Kristinehamn… Amike  Lennart Svensson


Please publish modules in offcanvas position.