Retejzorgantoj

Norno
Norno
Kunsida gastiganto
 
Elfino
Elfino
Ĉefa administranto
 
Koboldo
Koboldo
Administra studento
 
Feo
Feo
Servila majstro
 
Unukornulo
Unukornulo
Tempa moŝto (Kalendaro)
 

Metainfo

Svenska Esperantoförbundet (SEF) är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell organisation för att främja det internationella språket esperanto. Runtom i Sverige finns ett antal esperantoklubbar och -grupper som är anslutna till förbundet. Vi är i vår tur anslutna till det internationella förbundet för esperanto – Universala Esperanto Asocio (UEA). Som organisation är vi också medlem i Svenska FN-förbundet.

Det mesta av den konkreta verksamheten – till exempel kaféträffar, studiecirklar och kurser, föredrag och utflykter – drivs av de olika klubbarna och grupperna, eller ibland på initiativ av enskilda medlemmar. Det finns även flera grupper och organisationer som inte tillhör SEF. Länkar till dessa kan du hitta på sidan EsperantoSverige. Flera av våra medlemmar är också medlemmar i andra esperantoorganisationer.

Klubbarna fungerar i princip fritt från förbundet, men samarbete med förbundet sker där det är lämpligt, till exempel vid nationella arrangemang som t ex Bokmässan i Göteborg, MR-dagarna, Littfest i Umeå och Europeiska språkdagen.

Vi håller på att omorganisera hur medlemsavgifter tas in. För de mindre klubbarna är de ökande kostnaderna för plusgiro och liknande tjänster kännbara. Därför går vi mot en lösning där även klubbmedlemmar kan betala sin avgift till SEF, som sedan i sin tur förmedlar medlen till respektive klubb. För klubbmedlemmar har processen traditionellt varit den omvända. Eftersom inte alla klubbar gör likadant kan läget upplevas lite förvirrat, men läs under Klubbar och den klubb som är aktuell för dig, så får du all nödvändig information.

Please publish modules in offcanvas position.