Kalendaro-kalender

Kalendaro

15
dec
Datum: 15 december 2018
Ni parolos, manĝetos, trinketos kaj celebros la naskiĝtagon de nia amiko Ludoviko.

Tipsa oss gärna

Här lägger vi in allt möjligt som händer inom esperantovärlden, särskilt i Sverige och Norden.

Om du vill tipsa om flera händelser samtidigt

Skicka e-post till kalendaro (a) esperantosverige (.) se.

Använd då listan i formuläret för att få med all relevant information!

Namn och e-post för dig som lämnar uppgifterna

Info om arrangemanget

Vem arrangerar?

Ett förbund?
Klubb i

Mer info

Jag är medveten om att jag måste skicka in tips i god tid samt fylla i alla uppgifter för att inte riskera förseningar.

La EspeReto

Somrig stämning på storartad kongress

Somrig stämning på storartad kongress

LEGU EN ESPERANTO SUBE

Nyheterna varnade för värmerekord på uppåt 50°C på den Iberiska halvön i början av augusti. Riktigt så varmt blev det inte men IJK 2018 blev verkligen ett arrangemang i sommarens tecken. Det lilla arrangörsteamet arbetade otroligt hårt för att se till att alla deltagare, som var över 250 i antal, skulle trivas och ha roligt.

Läs mer

ingen rubrik

Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 768
2018-12-04


PREPARE AL HOMRAJTA TAGO, 10 DECEMBRO, KAJ ZAMENHOF-TAGO, 15 DECEMBRO

La 10-a de decembro estas Homrajta Tago ĉe Unuiĝintaj Nacioj. Tiu ĉi Tago de la Homaj Rajtoj markas la datrevenon de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, akceptita de la Ĝenerala Asembleo de UN je tiu dato en la jaro 1948.

Ĉi-jare ni festos la 70-an datrevenon de tiu epokfara Deklaracio.

En la nuna jaro la Homrajta Tago kaj la Zamenhof-Tago (15 decembro) okazos en la sama semajno. Ni rekomendas al niaj membroj, lokaj grupoj kaj kunlaborantaj asocioj, ke ĉi-jare ili kombinu la festadon de ambaŭ aranĝoj.

Zamenhof ripete emfazis la gravecon de plena partopreno en la internacia vivo en spirito egaleca – sen diskriminacio religia, rasa, kaj ... lingva. Li mem plurfoje aludis al tiuj idealoj, kiuj fine trovis lokon en la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj.

“Absoluta justeco, egaleco kaj frateco inter la popoloj en la praktiko estas plene ebla,” Zamenhof asertis post la Bulonja kongreso de 1905. En sia “Deklaracio de Hilelisto” li skribis, ke “ĉiu lando apartenas ne al tiu aŭ alia gento, sed plene egalrajte al ĉiuj ĝiaj loĝantoj,” kaj ke “en sia familia vivo ĉiu homo havas plenan, naturan kaj nedisputeblan rajton, paroli kian lingvon aŭ dialekton li volas kaj konfesi kian religion li volas” – sed tion fari en harmonio kun tiuj kiuj praktikas alian lingvon aŭ alian religion.
En multaj lokoj, ekzemple en sia parolado en London en 1907, Zamenhof firme identigis sin kun samaj idealoj kiel tiuj deklaritaj en la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj.

Eĉ antaŭ la oficiala akceptiĝo de la Deklaracio, Universala Esperanto-Asocio metis en sian statuton aludon al la homaj rajtoj kiel esencaj kondiĉoj por ĝia laboro. Paragrafo 5 de la nuna statuto deklaras, ke “Bonaj internaciaj rilatoj kaj la respekto de la homaj rajtoj, tiaj, kiaj ili estas difinitaj en la Universala Deklaracio de la Homaj Rajtoj kaj aliaj internacie rekonataj instrumentoj estas por la laboro de UEA esencaj kondiĉoj.”

Tra la jaroj – en niaj eldonaĵoj, niaj kongresoj, niaj mesaĝoj al niaj membroj kaj la Esperanto-movado ĝenerale – ni emfazis la gravecon de la Deklaracio por la paca kaj libera disvolviĝo de la internacia komunumo.

Pro sia sindediĉo al la internacia vivo, la libera interŝanĝo de personoj kaj de ideoj, kaj la forigo de ĉiuj formoj de diskriminacio, inkluzive de la lingva, la Esperanto-movado, kaj precipe UEA, estas modelo, ekzemplo, kaj heroldo de la paca internacia vivo. Dialogo plibonas ol armiloj, kaj egaleca dialogo plibonas ol diskriminacia.

Kion fari por festi tiujn du specialajn tagojn? Niaj aŭstraj kolegoj jam montras la vojon: ĉi-sabate en Vieno, kunlabore kun la Pola Kulturinstituto, ili festos kaj la pacon kaj ĝian sekvanton Zamenhof, ligante la Zamenhof-Tagon kun la 70-jariĝo de la Deklaracio. Eble vi povus similan aferon fari. Ni proponas jenajn ekzemplajn agadojn:

 • Instigi al legado kaj pli funda interkonatiĝo kun la teksto de la Deklaracio, kies Esperanto-traduko troviĝas ĉe https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=1115 kune kun la aliaj 512 tradukoj faritaj ĝis nun; kaj kiu ankaŭ estas trovebla en la libreto Fundamento de homaj rajtoj (2016),
 • Dediĉi vian lokan kunvenon al la Deklaracio, eble per laŭtlegado de kelkaj paragrafoj,
 • Alvoki al simila agado ĉe aliaj lokaj kluboj,
 • Mencii la datrevenojn en sociaj medioj,
 • Skribi gratulan mesaĝon al via nacia Asocio pri UN menciante kaj la Deklaracion kaj la rolon de Zamenhof,
 • Sendi similan leteron al vialanda UNESKO-Komisiono,
 • Atentigi pri, kaj kontribui al, filmprojekto de UN, lanĉita de la Ĝenerala Sekretario Antonio Guterres: https://www.un.org/en/udhr-video/. Temas pri alvoko al registrado de filmetoj en kiuj oni laŭtlegu artikolon de la Deklaracio en sia lingvo kaj diskonigu ĝin ĉe sociaj retoj, uzante la kradvortojn #StandUp4HumanRights #RightsOutLoud . La plej kvalitajn vi povus sendi al la projektaj respondeculoj, tiel ke iu el ili eventuale aperu ĉe Youtube.


Fwd: [N-ro 769] Konkurso por krei novan kunlaborejon por nia komunumoKONKURSO POR KREI NOVAN KUNLABOREJON POR NIA KOMUNUMO

KION?

La Estraro de UEA, en la klopodo igi la Asocion pli demokratia, kreos novan forumon por faciligi la komunikadon kaj kunlaboron inter la esperantistaro kaj nia Asocio. Ĝi estos la oficiala kunlaborejo de UEA, kie ĉiu esperantisto havos eblecon aktivi proksime de la Estraro kaj niaj diversaj komisiitoj kaj kunlaborantoj. Samtempe, la Estraro havos eblecon koni novajn agadproponojn.

En la forumo estos pluraj kategorioj, rubrikoj kaj subrubrikoj, organizitaj laŭteme, kie laborgrupoj diskutos ideojn kaj proponojn, cele al konkretaj agadoj en kunlaboro kun UEA. Ĝi konservos ĉiujn proponojn kaj ideojn laŭ organizita kaj facile retrovebla maniero. La plano celas respondi al malkontentoj pri la nunaj komunikejoj.

KAJ VI?

Se vi fakas pri retejo-kreado, prezentu vian proponon kaj enspezo-deziron por la kreado de tiu forumo kaj monatan enspezon por zorgi pri la retejo dum unu jaro (per kontrakto renovigebla por pliaj periodoj).

Se vi ne estas komputilisto, sed volas uzi tiun kunlaborejon, prezentu viajn ideojn pri la dezirataj rimedoj de la forumo.

KIA?

 • La forumo havu similan strukturon al http://forumo.esperanto.net kun kategorioj, rubrikoj kaj subrubrikoj kun la jenaj trajtoj:
 • Ĝi estu malfermita al ĉiuj por legado, sed ĝi postulu aliĝon por skribado.
 • Ĝi ebligu krei plurajn kategoriojn de forumanoj, kiuj havos aliron al specialaj partoj de la forumo.
 • Ĝi ebligu taksadon de komentoj fare de la membroj.
 • Ĝi donu poentojn aŭ stelojn al membroj laŭ pozitiva taksado de legantoj.
 • Dezirindas, ke bonaj komentoj pli supre montriĝu en la fadenoj (www.kialo.com)
 • Ĉiuj registritaj forumanoj rajtu komenti afiŝojn, sed nur forumanoj kun iu minimuma poentaro rajtu krei novajn afiŝojn.
 • Nur membroj de UEA kun alta poentaro rajtu krei novajn rubrikojn kaj administri kategoriojn aŭ rubrikojn.
 • Estu facile formatigi tekston, kiel en Word.
 • Estu facile aldoni bildojn per kopio kaj algluo, aŭ per alŝutado al la forumo, sen la neceso de alŝutado al ekstera retejo.
 • Ĝi ebligu al administranto la sendadon de avertoj kaj specialaj komunikoj al la forumanoj per retmesaĝo.
 • Ĝi ebligu la abonon de fadenoj (por ricevi retpoŝte novajn komentojn).
 • Estu robot-kontrolo (“captcha”), por kontroli, ke abonas nur homoj.

KIEL, KIAM?

La limdato por prezenti vian proponon estas la 10-a de januaro 2019. Por kandidatiĝi, bonvolu sendi bazan grafikan ideon kaj planon pri la strukturo de la retejo.

La Estraro de UEA decidos pri la gajninta propono.

La gajninto de la konkurso kun UEA devos liveri la retejon plene funkcianta, adaptita al la petoj de la Estraro kaj preta ene de 30 tagoj post la anonco de la gajninto, kiam la verkinto ricevos la pagon por ĝia kreado. Tridek tagojn post la livero de la retejo, la verkinto ricevos la unuan monatan pagon, kondiĉe, ke li/ŝi plenumu la plibonigojn petitajn de la Estraro dum la periodo.

Por pliaj informoj, se vi havas demandojn, aŭ por sendi vian proponon skribu al
Fwd: [uea-membroj] Jen io, kion oni legu okaze de la tago de la LIBRO: temas pri mirinde bela teksto de Julian Hernandez AnguloILEI Komuna Legado 2018.
Jen io, kion oni legu okaze de la tago de la LIBRO la 15-an de decembro : temas pri mirinde bela teksto de Julian Hernandez Angulo

 

Mia esperantujo

Julian Hernandez Angulo, Kubo.. 2017

Mia esperantujo estas la detaloj, kiujn mi ne preteratentas, por ke la movado pli kaj pli evoluu kaj fruktojn donu kaj por ke kresku en niaj membroj sento de aparteno…

Mia esperantujo estas la faktoj, kiujn mi produktas kaj kreas, por ke nia lingvo estu pli sencohava kaj konvinkoveka…

Mia esperantujo estas la aranĝoj, kiujn mi partoprenas, por doni kaj ricevi, por lerni pri historio kaj kulturo de mia eta lando, por dividi spertojn kaj por nutri mian esperantistecon kaj animon…

Mia esperantujo estas miaj oftaj kontaktoj kun esperantaj libroj kaj alispecaj materialoj, kiuj igas min pli kompetenta kaj klera kaj faras mian verdan vivon prospera…

Mia esperantujo estas miaj ĉiutagaj etaj kontribuoj al la asocio kaj al la monda komunumo, ĉu varbante, ĉu parolante kun novuloj, ĉu verkante, ĉu esplorante, ĉu respondante leterojn, ĉu gastigante samideanojn, ĉu ĉiĉeronante vizitantojn, ĉu akceptante diferencojn de la aliaj, ĉu helpante ĉiujn diversmaniere…

Mia esperantujo estas la amikeco, kiun mi konstruas, kiu igas min senti hejme pli kaj pli homa, pli gaja kaj pli feliĉa aliloke , alilande,…

Mia esperantujo estas mia bona kaj malbona uzado de la akuzativo, mia nekompreno de korelativaj vortoj, miaj ludoj per prefiksoj kaj sufiksoj, miaj timoj paroli, mia kuraĝo deklami, miaj ĝuoj kunkanti, nia libroservo, nia biblioteko…

Mia esperantujo estas mi, vi, ŝi, li kaj la aliaj, ni duope, triope, kvarope, okope, dekope, kaj pliope, kiuj Esperante klubas, interparolas, praktikas kaj eĉ geedziĝas…

Mia esperantujo estas miaj trajtoj kaj viaj trajtoj kaj la pontoj kreataj de ni, por ke nia lingvo iru antaŭen…

Mia esperantujo estas kiel mi subordigas kelkajn miajn ŝatojn kaj preferojn por la bono kaj prospero de la grupo, de la kolektivo, de la rondo familia, de la asocio, de la komuna ideo.

Mia esperantujo estas la pioniroj kaj nepioniroj, kiuj daŭre kreas esperantistajn valorojn, por ke niaj celoj estu pli plenumeblaj, aŭdeblaj kaj kompreneblaj de eksteruloj kaj por ke niaj idoj sentu sin pli dankemaj kaj fieraj pri ni…

Mia esperantujo estas niaj aranĝoj, niaj renkontiĝoj, niaj kongresoj, niaj deziroj, ke Esperanto progresu kaj estu pli komprenebla ideo de ĉiuj…

Mia esperantujo estas via kaj mia Zamenhof, via kaj mia flago, via kaj mia himno, viaj kaj miaj simboloj, viaj kaj miaj pioniroj kaj elstaruloj…

Mia esperantujo estas vi, li, ŝi, ni, ili kaj mi. Niaj virtoj kaj malvirtoj, niaj klopodoj kaj atingoj, nia lingvo, nia lingvo, nia lingvo.

Mia esperantujo estas Mi estas Esperanto, Mi estas Esperanto, Mi estas Esperanto.


 Elkore salutas MIreille Grosjean
prez de ILEI

__._,_.___

Posted by: Grosjean Mireille <>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (2)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

Yahoo! Groups
Privacy • Unsubscribe • Terms of Use

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___


Fwd: Por junuloj - Volontulu ĉe E@I en Slovakio kad
Iĝu nova volontulo de E@I 

Ni havas 1 liberan lokon por volontuli ekde aŭtuno/vintro 2018 (aŭ poste laŭ interkonsento) kaj unu liberan lokon por volontuli ekde somero 2019! Se vi aĝas inter 18 kaj 30*, parolas (almenaŭ iomete) Esperanton kaj emus kunlaboradi en internacia esperanta teamo dum ĉirkaŭ 12 monatojn en E@I-oficejo (plus aliloke, helpante okazigi diversajn aranĝojn, inkluzive de Somera Esperanto-Studado kaj Polyglot Gathering), nepre kontaktu nin!
Ni havas lokon por 2 novaj volontuloj kadre de Eŭropa Volontula Servo financata de Eŭropa Unio.
Eluzu la unikan ŝancon iĝi parto de nia teamo, lernu multajn novajn aferojn, laboru en internacia teamo, uzu ĉiutage EOn, helpu al ni progresigi niajn projektojn kaj kunorganizu eventojn!
La projekto kovros viajn kostojn de loĝado, asekuro, vojaĝo al kaj de Slovakio kaj aldone vi ricevos ĉiu monate 300 EUR (manĝmono + poŝmono).
E@I gastigas EVS volontulojn jam ekde kvin jaroj kaj gastigis jam 20 longtempajn kaj 18 maloongtempajn volontulojn. Oficejo de E@I estas multnacia do internacia etoso kaj kialo por uzi Esperanton dum la tuta tago ne mankos!
Pli da detaloj troveblas ĉe: https://ikso.net/evs/
Se vi havus demandojn aŭ volus kandidatiĝi, skribu al .
Kandidatiĝu ĝis la 5.12.2018.

Aldonaj klarigoj:
*supra aĝlimo: volontulo ne povis esti pli aĝa ol 30 je la dato 26.04.2018, do se 30-jariĝis post tiu dato, daŭre povas esti volontulo 
*devenlando: por tiu ĉi projekto akceptataj landoj estas:
 • ĉiuj landoj de la Eŭropa Unio (Aŭstrio, Belgio, Britio, Bulgario, Ĉeĥio, Danio, Estonio, Finnlando, Francio, Germanio, Grekio, Hispanio, Hungario, Irlando, Italio, Kipro, Kroatio, Latvio, Litovio, Luksemburgo, Malto, Nederlando, Pollando, Portugalio, Rumanio, Slovenio, Svedio) krom Slovakio;
 • neeŭropuniaj programlandoj: Islando, Liĥtenŝtejno, Makedonio, Norvegio, Turkio;
 • Rusio, Okcidentaj Balkanoj (Albanio, Bosnio kaj Hercegovino, Kosovo, Montenegro, Serbio), orientaj partnerlandoj de EU (Armenio, Azerbajĝano, Belorusio, Kartvelio, Moldavio, Ukrainio), sudmediteraneaj landoj (Alĝerio, Egiptio, Israelo, Jordanio, Libano, Libio, Maroko, Palestino, Sirio, Tunizio);

Dorota Rodzianko

Edukácia@Internet (E@I)
Víťazná 840/67A, 958 04 Partizánske, Slovakio


Fwd: [N-ro 764] "Vivanta naturo, floranta kulturo": kongresa temo de la 104-a UKGazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 764
2018-11-02


"VIVANTA NATURO, FLORANTA KULTURO": KONGRESA TEMO DE LA 104-A UK

La kongresa temo de nia 104-a UK estis elektita de la Estraro de UEA komune kun la LKK kaj formale anoncita la 3-an de aŭgusto, fine de la 103-a UK en Lisbono, kiel eblas rememori en la kongresa retejo: www.esperanto.fi/uk2019/kongresa-temo/. Ĝi estas "Vivanta naturo, floranta kulturo".

Ĉi-sube, vi trovos analizon de la Prezidanto de UEA, D-ro Mark Fettes, pri la kongresa temo de Lahtio, sonanta ankaŭ kiel invito al nia 104-a UK, kiu jam promesas esti verde lernoplena. Se vi ne jam aliĝis, legu tekstofine kiel fari.

“La UK-urbo Lahtio fieras pri sia verdeco. ‘Elstare verda’, ‘naturkonforma’ – jen la trajtoj, kiujn ĝi volas prezenti al la mondo. Kaj nia elektita temo por la 104-a UK eĥas la vizion de la urbo. ‘Vivanta naturo, floranta kulturo’ – tiu kunmeto celas pensigi nin kaj aliajn pri la interligiteco de la homa mondo kun la multe pli vasta vivanta mondo ĉirkaŭ ni.

Jam de pli ol du jarcentoj, diversaj sociaj kaj ideaj movadoj avertas pri la kreskanta fendo inter homoj kaj naturo. Temas pri ambaŭflanka damaĝo. Jen, unuflanke, la naturo suferas, ĉar homoj ekrigardas ĝin kiel nuran fonton de resursoj, malfermitaj al senbrida ekspluatado. Jen, aliflanke, la homo suferas, ĉar enfermita en la bruo kaj premo de la industrio, de la urbegoj, de la konsumismo. La sekvojn ni vidas ĉirkaŭ ni ĉie, tutmonde. Velkanta naturo, febranta kulturo…

Sed la temo instigas nin ne halti ĉe tiuj konstatoj, sed antaŭenirigardi. Kiel restarigi harmonian rilaton inter la homa kulturo kaj la pli-ol-homa naturo? Kiel niaj kulturoj devas ŝanĝiĝi por reproksimigi nin al niaj samteranoj, la plantoj kaj bestoj, la maroj kaj montoj? Kaj kion oni faras jam nun por stiri niajn sociojn en tiu direkto?

Per feliĉa koincido, 2019 estas proklamita de UN kaj Unesko kiel la Jaro de Indiĝenaj Lingvoj. Jen unu el la vojoj, kiujn ni spuros en Lahtio. Indiĝenaj lingvoj estas mirindaj trezoroj de indiĝenaj kulturoj, kulturoj bazitaj sur intima interrilato kun la temo kaj ĝiaj loĝantoj. Prelegoj, atelieroj kaj laborgrupoj celos klerigi nin pri tiu grava parto de la monda kultura heredaĵo, kaj pensigi nin pri ĝiaj instruoj por la nuntempo. Ni krome vidos kelkajn aspektojn de la streboj konservi kaj revigligi tiujn lingvojn tie, kie ili estas minacataj de malapero.

La urbo mem proponos diversajn lecionojn kaj modelojn al ni. Ĝi reduktas sian utiligon de karbono, malpliigas la rubaĵojn, protektas akvojn kaj arbarojn, faciligas la senaŭtan transportadon… kaj pri ĉio ĉi ni povos lerni per la prelegado kaj ĉiĉeronado de lokaj fakuloj. Kaj Lahtio krome fieras pri sia kultura vivo, inkluzive de bonega simfonia orkestro kaj internacie konata tradicio de vintraj sportoj. Ĉu skiado kaj Sibelius povas proksimigi nin al la naturo? Finnoj diros, ke jes…

Tiuj estas nur kelkaj aspektoj de riĉenhava temo. Venu al Lahtio por sperti mem, kiel la kongreslandaj naturo kaj kulturo povas nutri ankaŭ nian propran, verdan kulturon!”.

Kiel aliĝi

Se vi ankoraŭ ne aliĝis, ne mistrafu la okazon facile kaj naturamike aliĝi per nia reta aliĝilo:
- https://uea.org/alighoj/uk_alighilo

Atentu, ke la plej favorpreza aliĝperiodo daŭros ĝis la 31-a de decembro 2018.

Fine ne forgesu, ke plej multe ŝparas la membroj de UEA-TEJO, ĉu bazaj aŭ abonantoj. Do nepre (re)aliĝu por ne mistrafi nian plej favoran kotizon:

- https://uea.org/alighoj/alighiloInsamling till 8 barn i Kenya/Rwanda

Insamling till esperantoläraren Shemu, Joel från Kenya.

I maj 2018 drabbades provinsen Garissa av en miljökatastrof då floden Tana översvämmade stora områden. 

Joels familj förlorade allt, hus, ett spädbarn, släktingar  och djur. Paret Joel och Anita räddade åtta föräldralösa barn, sju till tretton år gamla. Utan hjälp med mat och dricksvatten såg de ingen annan utväg än att migrera med barnen  till ett grannland med bättre ordning. De begav sig till en esperantovän i Rwanda. Efter en månad var Anita dock så försvagad av sorg,  hunger och sjukdom att hon avled.

Vännen Deo Rwamucyo , postanställd, upplät del av sin tomt åt Joel för att bygga en hydda med hjälp av esperantoklubben Amikoj de Esperanto.

Som flyktingar får de av kommunen ett bidrag om 1 (ett)kg bönor + salt per vecka och familj.

För att få pengar till mat och skola  har barnen och Joel grävt fram stenar ur floden för att sälja på torget. Nu kommer regntiden och den inkomsten försvinner.

/ Ingvar Enghardt

Bidrag skickas till pg 54454-4 Esperantoklubben i Stockholm, notera: ”8 barn Kenya”. Ingvar Enghardt åtar sig att skicka vidare insamlade medel till familjen, och rapporterar till klubbens styrelse. Klubbens åtagande gäller till 10 december 2018 (eventuella bidrag därefter skickas till konto ”Afrika” hos UEA).

/ Esperantoklubben i StockholmOrdboken har hittat hem

Ordboken har hittat hem

Det är med stor glädje vi nu kan hänvisa alla som vill hitta översättningar mellan svenska och esperanto till "Orboken" på adress ordboken.esperanto.se. Även ordbok.esperanto.se funkar för den som är lite glömsk.

Det är i praktiken två ordböcker, en åt vardera hållet, som fått en ny och enklare domänadress. Ebbe Vilborgs som funnits på nätet i många år och Roland Lindbloms som håller på att bearbetas och digitaliseras.

Välkommen!

Vikipedio en Esperanto atingas sian 250-milan artikolon

=================================================================
Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 757
2018-09-20
=================================================================

La 18-an de Septembro 2018 Vikipedio en Esperanto atingis sian 250-milan artikolon. La koncerna artikolo estas "Livaie", pri komunumo en Francio, kaj verkis ghin kontribuanto Dominik. Legu ghin che https://eo.wikipedia.org/wiki/Livaie.

La Esperanto-lingvan version de Vikipedio fondis Chuck Smith la 6-an de novembro 2001. Kun la helpo de Jerry Muelver kaj Stefano Kalb, li publikigis la unuan version la 2-an de januaro 2002, kun pli ol 300 paghoj.

La artikoloj estas libere redakteblaj kaj lastatempe pli ol 300 uzantoj redaktas Vikipedion en Esperanto chiumonate. La volontuloj de Vikipedio daure aldonas novajn artikolojn kaj samtempe pligrandigas kaj plikvalitigas jam ekzistantajn. En la enciklopedio estas krom teksto ankau fotoj, videoj, sonajhoj kaj ech 3D-objektoj. La tuta projekto estas ebla nur danke al tuja kunlabora reviziado per interreto -- kaj multaj volontuloj.

La Esperanta Vikipedio tenas la 32-an pozicion inter Vikipedioj lau nombro de artikoloj. Proksimaj estas la euska (45 mil pli), la bulgara (5 mil malpli) kaj rapide proksimighas la armena. Sed kvanto de artikoloj ne estas chio -- gravas ankau kvalito de ili. Konsiderante kvaliton de la 1 000 plej gravaj artikoloj, la Esperanta Vikipedio estas en tre bela 16-a loko. En la tutmonda Vikimedia movado ghi estas pozitive taksata, char ghi fondighis tre frue, kunigas signifan komunumon kaj ech estas oficiale reprezentata de la organizo Esperanto kaj Libera Scio (ELiSo).

Vikipedio ebligas aliron al artikoloj pri plej diversaj temoj kutimaj en enciklopedio, el chiuj fakoj, sed por la Esperanto-komunumo ghi havas kroman valoron, nome registri artikolojn pri Esperanto-aktivajhoj kaj iniciatoj, kun fotoj kaj ilustrajhoj pri multaj faktoj kaj homoj, kiuj konsistigis la evoluon de nia lingvo laulonge de pli ol 130 jaroj. La artikoloj de Enciklopedio de Esperanto (1934) estis enretigitaj kaj (ankau) vi povas daure grandigi kaj plibonigi ilin. Specife utila ghi estas por fakaj asocioj, kiuj per ghi povas facile disvastigi informojn de sia fako.

Dum multaj jaroj de sia ekzisto Vikipedia medio multe shanghighis. Komence redaktado okazis per speciala kodo, ne tre malfacila, sed neintuicia por netehhnikemuloj. Nuntempe vi povas redakti kaj formatigi tekston simile kiel en retposhto. Aldone, progresaj tehhnikaj iloj nun faras plurajn monotonajn laborojn, do vi povas fokusighi pri la vera kerno -- bonkvalita teksto. Ech, chiam pli da homoj faras simplajn redaktojn (ekz. korektado de mistajpoj) per poshtelefona aplikajho. Por helpi al Vikipedio, komencu per https://eo.wikipedia.org/wiki/Vikipedio:Bonvenon_al_Vikipedio.

Char Vikipedio estas utila al la Esperanta komunumo, pluraj organizoj jam helpis kaj plu helpas ghin. Inter ili estas UEA, TEJO, E@I kaj novfondita Esperanto kaj Libera Scio, specife fokusighanta pri Vikimedia agado. Sen tiuj organizoj Vikipedio ne estus tiom bunta, kiom ghi estas nun.

Statistikajhojn pri chiuj pli ol 200 versioj de Vikipedio oni trovas che https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Wikipedias#Detailed_list, dum specifaj pri la Esperanto-versio trovighas che https://eo.wikipedia.org/wiki/Specialajho:Statistikoj.

UEA kaj ELiSo varme gratulas -- kaj kore dankas -- tiom da aktivuloj, kiuj praktike anonime, sed plenanime kaj volontule laboras por libera scio en Esperanto.

* * * * *


Internacia Tago de Paco 2018

=================================================================
Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 756
2018-09-19
=================================================================

INTERNACIA TAGO DE PACO 2018: ALVOKO AL KUNMEMORO EN LA JARO DE LA 70-A DATREVENO DE LA UNIVERSALA DEKLARACIO DE HOMAJ RAJTOJ

La 21-a de septembro estas la Internacia Tago de la Paco, festata tra la mondo sub auspicio de Unuighintaj Nacioj. Tiu chi tago estas okazo por memori la gravecon de paco, la fruktojn de paca vivo, kaj la fakton, ke multaj homoj tra la mondo vivas en stato malpaca, en kiu ilia bonfarto, ilia libereco, kaj ech la propraj vivoj, estas konstante minacataj kaj kompromitataj.

La Ghenerala Sekretario de UN, António Guterres, anoncis, ke chi-jare oni aparte memoros la Universalan Deklaracion de Homaj Rajtoj, akceptitan antau sepdek jaroj kiel fundamenton de la postmilita monda ordo. Ghia tria Artikolo asertas, ke "Chiu havas la rajtojn je vivo, libereco kaj persona sekureco," sed tro ofte oni forgesas pri tiuj rajtoj &ndash; kaj forgesas, ke antau sepdek jaroj la internacia komunumo solene deklaris sian fidelecon al tiuj principoj.

Universala Esperanto-Asocio povas fiere noti, ke ghia statuto klare aludas, en sia kvina Artikolo, al la Deklaracio, notante, ke "Bonaj internaciaj rilatoj kaj la respekto de la homaj rajtoj, tiaj, kiaj ili estas difinitaj en la Universala Deklaracio de la Homaj Rajtoj kaj aliaj internacie rekonataj instrumentoj estas por la laboro de UEA esencaj kondichoj."

Per sia laboro por rekta komunikado inter la diversaj popoloj kaj por la digno de chiuj homoj tra la mondo en egaleco kaj en lingva justeco, Universala Esperanto-Asocio ree sin dedichas al la idealoj esprimitaj en la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj. Ghi rekonas la strebojn de Unuighintaj Nacioj, ofte en plej malfacilaj cirkonstancoj, labori por la paco kaj repacigi malamikojn, kaj ghi denove promesas daurigi sian laboron, subtene al UN kaj aliaj similcelaj civilsociaj organizajhoj strebantaj al kreo de pli paca kaj pli egaleca mondo.

* * * * *


BET-55 en Litovio invitas

Estimataj kaj karaj,

Litova Esperanto-Asocio invitas partopreni la 55-ajn tradiciajn Baltiajn Esperanto-Tagojn, kiuj okazos la 6-14-an de Julio, 2019 en Litovia urbo Panevėžys. Detalaj informoj estas en la Informa Bulteno de BET-55

Retejo de BET-55, kie eblas trovi chiujn aktualajn informojn,  estas  http://www.esperanto.lt/board/zboard.php?id=BET55

Reta alighilo al BET-55 estas chi-tie http://esperanto.lt/aligxilo_BET.html?ckattempt=1

Partoprenu mem kaj invitu la aliajn. La arangho estos vere multnombra, interesa kaj utila.

Amike,

Povilas JEGOROVAS

Prezidanto de Litova Esperanto-Asocio


Fwd: [Nova afiŝo] Esperanto en reta serio pri socio

Esperanto en reta serio


Redakcio afiŝis:"Anonciĝis nova reta filmserio, "Malsano Nomita Amo", kiu estos parte parolata en Esperanto. En la universo de la serio kaj amo kaj Esperanto estas malpermesataj. La serio esploras la moralajn dilemojn kaj la malfacilajn elektojn de homoj en tia socio. "

Nova afiŝo ĉe Libera Folio

Esperanto en reta serio pri socio sen amo

de Redakcio

Anonciĝis nova reta filmserio, "Malsano Nomita Amo", kiu estos parte parolata en Esperanto. En la universo de la serio kaj amo kaj Esperanto estas malpermesataj. La serio esploras la moralajn dilemojn kaj la malfacilajn elektojn de homoj en tia socio.

Natalie MacMahon. Foto: nataliemacmahon.com

La serio Malsano Nomita Amo estas kreaĵo de reĝisoro Natalie MacMahon, kiu jam faris antaŭan esperantlingvan filmon nomatan Universala Amrakonto, ankaŭ kun sciencfikcia temo. Male al la filmo tiu ĉi reta serio estos senpage rete spektebla. Libera Folio intervjuis MacMahon.

Libera Folio: Kiu estas Natalie MacMahon?

Natalie MacMahon: – Mi estas verkinto kaj reĝisoro de Universala Amrakonto (angla titolo: A Universal Love Story), kiu estis mia unua projekto kun esperantecaj elementoj (mallonga filmo, kiu estis montrata en diversaj internaciaj festivaloj, kaj ankoraŭ venos pliaj). Mi originale komencis kiel aktoro, sed dum la pasintaj kelkaj jaroj mi pli kaj okupiĝis pri scenarverkado kaj reĝisorado. Mi faris kelkajn mallongajn filmojn kaj retseriojn, kiuj ĉiuj estis sufiĉe sukcesaj en filmfestivaloj. Nuntempe mi daŭre reklamas Universalan Amrakonton kaj mian alian filmon The Redhead (La Ruĝharulo) en festivaloj. Sekvontsemajne ekzemple mi iros al Catania en Italujo por la dekjara datreveno de la festivalo Corti in Cortile, kaj mi ĵus finis mian novan mallongan filmon titolitan The Funeral Dancer (La Funebra Dancisto), kiu estas germanlingva sciencfikcia dramo. Dume mi preparas la novan retserion en Esperanto Malsano Nomita Amo, kiun mi ankaŭ verkas kaj reĝisoras.

Pri kio temas Universala Amrakonto?

– Universala Amrakonto estas sciencfikcia dramo en Esperanto pri la ebleco trovi amon en malpersona monda en fora estonteco, en kiu ĉiu tiom koncentriĝas pri si mem, ke ŝajnas kvazaŭ neeble konektiĝi kun alia persono. Restas nur la memoro pri amo, kaj la espero iam denove sperti ĝin. Ŝajnas, ke kelkfoje necesas miraklo el alia universo por lanĉi revolucion.

Kial la filmo estas parolata en Esperanto?

– Mi voladis krei filmon en Esperanto kaj en tiu ĉi rakonto tio havas multan sencon. En Universala Amrakonto Esperanto rolas kiel elemento, kiu rekunigas homojn, kiel revolucio necesa por povi vere kompreni unu la alian denove kaj esprimi sentojn.

Ĉu vi uzas la lingvon ekster viaj filmprojektoj?

– Ekde kiam mi uzis ĝin en mia filmo, mi vere ekŝatis la ideon de Esperanto kaj la lingvon mem eĉ pli. Tial mi flanke iom studas ĝin kaj aŭskultas muzikon kaj legas tekstojn en Esperanto. Mi malrapide pliboniĝas kaj ŝatus uzi ĝin ankoraŭ pli en estonteco. En mia retserio estos multe da Esperanto, do mi nun ankaŭ prepariĝas por tio.

Kiel la filmo kaj la nova retserio Malsano Nomita Amo estas ligitaj?

– La filmo estis aparta projekto filmita dum somero antaŭ du jaroj. Pro ĝiaj multaj montroj en festivaloj multaj homoj sendis al mi mesaĝojn kaj interesiĝis pri la filmo. Bedaŭre mi ne povas montri ĝin rete, kiam ĝi ankoraŭ aperadas en festivaloj. Se homoj ŝatas tian rakonton kaj la elementon Esperanto en ĝi, mi do pensis, ke mi povas fari alian projekton, pli-malpli bazitan je la temoj amo kaj reciproka komunikado en malsama socio en proksima estonteco – ankaŭ en Esperanto. Sed ĉi-foje mi volis krei ion, kion ĉiuj tuj povu spekti, do reta serio ŝajnis al mi perfekta ideo.

Ĉu aktoroj facile povis lerni siajn frazojn en (por ili) fremda lingvo?

– Fakte estis pli facile ol mi pensis. Mi elektis japanan kaj hispanan aktorojn por la ĉefroloj, ĉar mi aŭdis, ke por ili estos pli facile lerni ĝin. En la nova projekto povas montriĝi iom pli malfacile, ĉar la tekstoj pli longas, sed mi havas sonregistraĵon de ĉiuj frazoj, kaj la aktoroj ekzercos sin per ĝi.

Kiel reagas spektantoj kaj kritikantoj pri la filmo, kaj pri la elekto de lingvo?

– La reagoj en festivalo estis bonegaj! Ni eĉ gajnis kelkajn premiojn, kaj la filmo estis montrata en multaj landoj. Kelkaj homoj diris al mi, ke ili eĉ ne sciis pri Esperanto antaŭe, sed post ekkono de pliaj informoj ili tre ŝatis la lingvon. Tial, kadre de retseria varbkampanjo per Patreon kaj baldaŭ ankaŭ en nia Facebook-paĝo, neparolantoj de Esperanto povos ekhavi iom da scio pri la lingvo kaj lerni kelkajn vortojn kaj frazojn ligitajn kun la serio.

Kiel interesiĝantoj povas spekti la filmon aŭ la novan serion?

– La filmo estos montrata dum pliaj festivaloj, do ĝis tiam nur tie eblos ĝin spekti. Ĝisdatigoj pri ĉiuj festivaloj haveblas en la retpaĝo aŭ Facebook-paĝo de Universala Amrakonto. Post la festivala turneo ĝi haveblos en reta filmservo.

La reta serio publikiĝos per YouTube tiam, kiam ĝi pretos, kaj ĉiuj povos spekti ĝin tie.

Rogier Huurman

Redakcio | 2018-09-11 je 7:32 | Kategorioj: kulturo | URL: https://www.liberafolio.org/?p=7072
Komenti    Vidi ĉiujn komentojn

Malabonu por ne plu ricevi afiŝojn de Libera Folio.
Vi povas ŝanĝi agordojn pri retpoŝto ĉe Administro de abonoj.

Ĉu alklako misas? Kopiu kaj algluu tiun URLon al via retumilo:
https://www.liberafolio.org/2018/09/11/esperanto-en-reta-serio-pri-socio-sen-amo/
Invito al la 14a Meksika Esperanto-Kongreso

Estimataj estraranoj kaj membroj de la Sveda Esperanto-Federacio,

Estas plezuro por ni, la organizantoj de la 14a Meksika Esperanto-Kongreso, inviti vin partopreni ĉi tiun okazaĵon de la 16a ĝis la 19a de novembro en la urbo Puebla, Meksiko.
La detalojn vi trovos en la retpaĝo de la Meksika Esperanto Federacio , sed se vi havas demandojn ne dubu demandi rekte al ni aŭ al la estraro de MEF ĉe . Se por vi facilas ni ankaŭ dankus viajn vizitojn, demandojn kaj komentojn al la paĝo de nia evento ĉe Facebook.  Ni antaŭ-ĝojas vian ĉeeston!

Amike kaj inviteme,

Víctor Iván Sombra ArgüellesUEA alvokas partopreni en EU-enketo pri multlingveco

=================================================================
Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 754
2018-08-29
=================================================================
Europa Unio estas la plej multlingva el chiuj internaciaj organizajhoj, kun 28 membroshtatoj, 24 oficialaj lingvoj kaj pli ol 500 milionoj da civitanoj. La multlingveco estas tamen ofte ne plene respektata en la oficiala praktiko de EU, kie ofte superregas la plej grandaj lingvoj kaj precipe la angla lingvo. Nun la Europa Ombusdmano invitis la europan publikon respondi serion de demandoj pri la multlingva politiko de EU. Tio donas nekutiman shancon ankau al esperantistoj alporti sian vidpunkton pri lingvaj demandoj. kaj instigi al pli vasta debato en EU pri la kontribuo de Esperanto al justa, inkluziva lingvopolitiko.
Läs mer

UNESCO:s hälsningsanförande vid UK i Lissabon

ORIGINALO EN ESPERANTO EN ALIA AFIŜO SUBE
 
Hälsningsanförande av Audrey Azoulay, generaldirektör för UNESCO, vid Esperantokongressen i Lissabon 29 juli 2018.

Jag är glad att få rikta dessa ord till deltagarna i 103:e Esperantokongressen i Lissabon.
Jag gratulerar er till att få samlas här i Lissabon, denna underbara stad, som är fylld av historia, en mötesplats för olika kulturer, en stad öppen för världen, på Iberiska halvöns utsida.
Jag tvivlar inte på att denna fantastiska miljö kommer att inspirera er till fruktbärande utbyten.

Please publish modules in offcanvas position.