Seminario de Norvega Esperantista Ligo

Norvega Esperantista Ligo aranĝos ret-seminarion sabate la 21-an de novembro de la 15-a ĝis la 17-a horo per "Zoom". Nia gasto estos Stefan MacGill,  bone konata esperantisto, verkisto, redaktoro, antaŭa vicprezidanto de UEA, eksprezidanto de ILEI, kiu nuntempe ĉefe okupiĝas pri organizado de seminarioj de AMO (Aktivula Maturigo). La titolo de lia prelego estos: «Rejunigo de la skandinava komunumo». Ni ankaŭ povos diskuti pri tio kiel ni daŭrigu kaj plifortigu nian kunlaboron inter la skandinaviaj organizoj.

Ni invitas ankaŭ la membrojn de SEF kaj DEA al la seminario! Vi povas aliĝi sendante retmesaĝon al nia oficejo (oficejo[a]esperanto.no), prefere antaŭ la 15-a de novembro. Poste ni sendos al vi pli da informoj.

Bonvenon al la seminario de NEL!

Amike salutas, 
Mario Machlik, prezidanto de NEL