El Norvega Esperantisto numero 5 2020

La prezidanto:
 
Nova kunlaboro kun niaj najbaraj landoj Mi jam certe skribis multe pri tio, kiom gravas bona kunlaboro inter homoj kaj organizoj. Ofte oni ekhavas pli multon por fari, por kio ŝajne mankas jam la energio, aŭ eble oni havas nur la samajn taskojn, sed la tempo aŭ la forto ne sufiĉas pro io. Ĉiukaze estas tre bone, se tiam oni povus dividi la taskojn kun iu, kiu eble havas la saman situacion, sed per plano kaj klara strukturo oni kune kapablas pli bone iri antaŭen. Tiel estas pri landoj, socioj, organizoj, sed ankaŭ en familioj aŭ ekzemple en nia estraro. 

Oni atingas pli da rezultoj kunigante siajn fortojn. En Esperantujo tio ŝajnus esti simpla afero, ni havas komunan lingvon kaj verŝajne komunan celon. Eĉ se temas pri Esperanto-organizoj en Skandinavio, tiam la kunlaboro devus esti natura kaj eĉ deviga konsiderante, ke tiuj landoj jam estas konektitaj per mil fadenoj. Ni komencis (aŭ pli ĝuste rekomencis) la kunagadon per nia dua skandinava kongreso en 2018 surŝipe inter Kopenhago kaj Oslo, kaj jam nun estas planoj pri la tria skandinava kongreso printempe en 2021. Ni esperu, ke la pandemio ne malhelpos realigi ĝin! 

Antaŭ nelonge NEL interkonsentis kun la Sveda Esperanto-Federacio pri tio, ke niaj membroj senpage ricevos la retversion de ilia membrogazeto, La Espero, kaj interŝanĝe la svedaj esperantistoj ricevos nian Norvega Esperantisto. Tio certe kontribuos al tio, ke pli da niaj membroj legos kaj konatiĝos pri la sveda movado. Tio estas grava kaj bona paŝo, kiun povus sekvi aliaj, ekzemple sama interkonsento kun la dana E-organizo, aŭ eĉ eldonado de komunaj numeroj.

 Al nia reta seminario en novembro (pri kiu vi povos legi en paĝo 4) ni invitas ankaŭ esperantistojn el Svedio kaj Danio. Ni povos aŭskulti la prelegon de Stefan MacGill kaj diskuti pri tio, kiel ni kune povos rejunigi nian komunumon en Skandinavio. Do, ne forgesu aliĝi kaj partopreni ĝin! 

Mario Machlik  


 Aliĝu al reta seminario de NEL sabaton la 21an de novembro

 Laŭtradicie NEL aranĝas seminarion en la jaroj sen landa kongreso. Dum tiuj seminarioj ni havas gastpreleganton, kiel Peter Baláž, kiu prezentis la organizon E@I, aŭ Lu Wunsch-Rolshoven, kiu prelegis pri informado pri E-o. Kelkfoje niaj propraj membroj elektas interesan temon por prezenti, kiel en 2014 (artefaritaj lingvoj), aŭ lastfoje antaŭ du jaroj dum la skandinava kongreso (diversaj temoj). 

Ĉi-jare Stefan MacGill estos nia gasto. Li estas bone konata esperantisto, verkisto, redaktoro, antaŭa vicprezidanto de UEA, eksprezidanto de ILEI, kiu nuntempe ĉefe okupiĝas pri organizado de seminarioj de AMo (Aktivula Maturigo). La titolo de lia prelego estos: «Rejunigo de la skandinava komunumo». Kiel novaĵon, nun ni invitos ankaŭ esperantistojn el Svedio kaj Danio por priparoli kiel ni povus daŭrigi kaj plifortigi nian kunlaboron.

La seminario okazos interrete per Zoom sabaton la 21an de novembro de la 15a horo ĝis proksimume la 17a horo. Vi povas aliĝi sendante retmesaĝon al , prefere antaŭ dimanĉo la 15a de novembro. La plej grandaj kluboj (Oslo, Trondhejmo kaj Tromsø) verŝajne organizos kunvenon ankaŭ ĉi-foje, kiun la klubanoj povos kune partopreni. 

Bonvenon al la seminario en novembro! ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

(Noto de A-L Åkerlund: Mi bedaurinde ne povis kopii la ligilon al la gazeto mem.)