Nova klubo en Harare

Kaburbo, la 27a de junio 2021

Al Esperanto organizaĵoj kaj unuopuloj

Gekaraj,

Celo: Informi pri nova klubo en Harare, peti lernolibrojn kaj helpon por subteni la agadon

Mi skribas por sciigi, ke la 1an de junio 2021 ni sukcese kreis novan klubon en Harare, Zimbabvo.
Iniciato anoncita en la komisiona kunveno de la Afrika Komisiono kaj efektivigita de mi kun la helpo de samideanoj. Almenaŭ, 14 homojn inter kiuj la plimulto estas junaj virinoj lernis Esperanton dum konferenco organizita de mi kaj gastigita de Women Advocacy Project en la ĉefurbo Harare, Zimbabvo.

Por subteni tiun kampajnon aŭ agadon kiu celas revivigi Esperanton en Zimbabvo post la forpaso
antaŭ relative longe de Prof Oliver Mazodze, eminenta esperantisto, ni bezonas lernolibrojn, vortarojn, kompaktdiskojn, DVD-ojn kaj iom da mono por administraj aferoj de la novnaskiĝinta klubo. Mi kredas je la kunlaboro de esperantistoj por kreskigi tiun nian belan bebon en Zimbabvo. Mi planas alian trejnadon por tiuj komencantoj, kiuj multe scivolemas pri Esperanto kaj nia komunumo.

Kursmaterialojn, lernolibrojn kaj vortarojn bonvolu sendi rekte al Harare Zimbabvo je:
C/O S-ro Akenga Mnyaci, 2745 Princess Margaret street, Marlborough, Harare, Zimbabwe

Por aliaj helpoj bonvolu uzi la konton Afriko de UEA, https://www.uea.org/alighoj/pagmanieroj, kun la indiko «Por Harare», aŭ en okazo de duboj bonvolu kontakti min aŭ Renato Corsetti-n. Bonvolu ankaŭ informi la Afrikan Komisionon pri aliaj sendoj de materialoj.

Antaŭdankante vin ĉiujn pro la evantuala kunlaboro, mi restas via,
D-ro. Elisée Byelongo Isheloke, Ph.D, Kunordiganto de la Afrika Komisiono de UEA
+27 72 597 8754, ret-adreso: