Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET) en Litovio 9-17-an de julio 2022

Post dujara deviga pandemia pauzo  la 56-aj tradiciaj Baltiaj
Esperanto-Tagoj  denove reale kaj fizike okazos en Litovio la 9-17-an de
Julio, 2022, chi-foje en Litovia havenurbo Klaipėda apud Balta maro, en
la universitato de Klaipėda. Litova Esperanto-Asocio invitas Vin chiujn
partopreni kaj partoprenigi aliajn. La arangho estas dedichata la la
770-jarigho de Klaipėda kaj al la 135-jarigho de Esperanto.

Detalaj informoj pri la arangho estas en Informa bulteno pri BET-56
chi-tie: https://sezonoj.ru/2021/08/bet-99/
Reta alighilo al BET-56 estas trovebla chi-tie:https://mallonge.net/gl
BET-56
 havas chiuflankan subtenon kaj helpon de urbaj instancoj de
Klaipėda kaj ankau de la tutlandaj shtataj instancoj de Litovio.
Partoprenantoj de BET-56 havos luksajn kondichojn por laboro kaj ripozo.
BET-56 estos vere altnivela internacia esperantista arangho kaj programe
kaj organize. La programo kiel kutime dum BET-oj estos tre varia kaj
interesa.

Konstante aktualigataj  chiuspecaj informoj pri BET-56 estas en ties
retejo :http://www.esperanto.lt/board/zboard.php?id=BET56

Chiujn aktualajn informojn pri BET-56 liveras ankau la Eventa
Servo:https://eventaservo.org/e/BET-56

Amike,

Povilas  JEGOROVAS

Prezidanto de Litova Esperanto-Asocio
Prezidanto de Organiza komitato de BET-56