Esperanto och Esperantogården - nutid och framtid 30 SEP KL. 17:00–2 OKT KL. 13:00

Esperanto kaj Esperantogastigejo - nuntempo kaj estonto (informoj en la sveda sube, sed se vi ne parolas svede vi kompreneble ankau estas speciale bonvena, simple kontaktu nin).
Kom tidigare exempelvis redan på onsdagen, stanna längre, exempelvis till tisdagen ... det finns rum på Esperantogården såväl för turister och grupper av alla de slag, som - särskilt - för Esperantorörelsen i alla dess former. Det är just för dig som redan kan eller har ett aktivt intresse för esperanto som den här träffen i månadsskiftet september-oktorber 2022 är till för.
Den här träffen är för dig som verkligen bryr sig: Vad finns att göra för att få vind i seglen på esperantoskutan med ett unikt språk i lasten - och allt material som finns spritt runt om i landet och i Lesjöfors? Vad är Esperantogårdens roll och hur kan vi övervinna svårigheterna att driva en egen kursgård? Hur löser vi finanserna, renoveringar, frivilliga som vill hjälpa till?
Vi behöver ett gemensamt möte med esperantoorganisationer, styrelser, grupper och enskilda.
Så här vill vi få ut första informationen om evenemanget. Detaljerna fyller vi på så småningom.
Bonvenon!
Anna kaj Lennart 

Kopierat från Facebook