Medlemsmöte via Zoom torsdag 13 oktober kl. 19.00

Pandemin har begränsat möjligheten till olika funktionärsträffar och liknande de senaste två åren. Även våra två senaste årsmöten har fått hållas via videosamtal av samma anledning. Nu bjuder styrelsen in till ett videomöte för att diskutera former för aktiviteter och engagemang. 

På årsmötet 2017 i Forsvik beslutade vi att SEFstyrelsen enbart ansvarar för organiserandet av själva årsmötet, inte hela kongressevenemanget. Detta för att styrelsen de senaste föregående åren i alltför hög grad även har fått agera lokal kongresskommitté (LKK), en uppgift som idealiskt ska drivas av medlemmar på kongressorten, men förstås i samarbete med styrelsen.

Även separera årsmöte och kongress? 
På det senaste årsmötet var frågan uppe om vi helt enkelt borde separera årsmötet (som kan hållas digitalt eller som ett så kallat hybridmöte, att det finns möljlighet att både vara med på plats eller via videosamtal) från kongressen, själva sammankomsten med umgänge, föreläsningar och underhållning. Fördelen är då att årsmötet kan hållas tidigare på året, som exempelvis i år, i mars, i stället för att nästan halva kalenderåret hinner gå, om årsmötet hålls i senare halvan av maj, innan den nya styrelsen tillträder och börjar sitt arbete. Samtidigt blir den klubb eller grupp som åtagit sig att agera LKK mer fria att välja tidpunkt då det inte längre hänger på att det måste vara senast ett visst datum som årsmötet måste hållas. 

Hybridmöte även för medlemsmötet 
Vår förhoppning från styrelsens sida är att mer teknikvana medlemmar kan hjälpa till och ordna hybridmöten även för detta medlemsmöte: helt enkelt att erbjuda möjligheten till mindre teknikvana medlemmar att sammanstråla och sitta vid samma dator. Eller att en klubb eller grupp samlas – i den klubblokal ni brukar använda, hemma hos någon, i ett rum på biblioteket, i gemensamhetslokalen i bostadsområdet – och kopplar upp sig tillsammans. 

Engagemang och aktiviteter 
Tanken med medlemsmötet är att diskutera vad vi som medlemmar vill göra, var och när vi ska träffas härnäst, vad för slags aktiviteter som finns intresse för – och vilka som är villiga att hjälpa till att organisera dem. 

Vanligt torsdagsmöte 
Mötet är i praktiken ett vanligt torsdagsmöte, alltså ett av de som hålls öppet för på torsdagar och finns inlagda i Kalendaro på hemsidan varje vecka i SEF:s Zoomkanal för den som vill delta (förutsatt att mer än en person dyker upp inom ungefär den första kvarten). Men genom att avisera ett specifikt möte och ett specifikt ämne att diskutera här och i förväg, hoppas vi att det inte bara blir vi medlemmar som också råkar sitta i styrelsen, utan att fler tar tillfället att komma med förslag och synpunkter! 

Samma tid, samma kanal 
Mötet hålls i sedvanlig Zoomkanal som de senaste årsmötena och vissa klubbars kursaktiviteter. Har du inte varit med tidigare, hör av dig till styrelsen, , så kan du få länken med lösenordet tillskickad! Välkommen!

SEF-styrelsen