En epok går i graven

Efter 85 års verksamhet har de nuvarande nio medlemmarna i Helsingborgs Esperantoförening, Klubo Esperantista de Helsingborgo, beslutat att lägga ner klubben och i stället gå med i Malmö Esperantoförening som då kommer att täcka hela Skåne.

Klubbverksamhet ligger inte i tiden. De unga föredrar att träffas på nätet och kanske åka till internationella träffar, de gamla lunkar på i invanda spår. Ingen i Helsingborgsklubben har ork och motivation att driva klubben vidare. De som är aktiva arbetar för esperanto på annat sätt, och det är viktigare än att försöka hålla liv i klubben av nostalgiska skäl.

Esperantos historia i Helsingborg sträcker sig tillbaka till 1890-talet. Ett stort antal klubbar har funnits i staden och runt om i Nordvästra Skåne. Spår av dem kan man hitta i Folkrörelsearkivet i Helsingborg, där man också kan följa vår nuvarande klubbs uppkomst och verksamhet genom prydliga protokoll från grundandet den 8 mars 1934 och framåt.

Den som är intresserad av en resumé över Helsingborgs esperantohistoria, baserad på vad som finns i Folkrörelsearkivet, kan beställa det 9-sidiga Word-dokumentet hos mig.

Ann-Louise Åkerlund