×

Varning

Joomla\CMS\Cache\Storage\FileStorage::_deleteFolder JFolder: :delete: Det gick inte att ta bort mappen. Sökväg: /storage/content/18/161618/xn--esperantofrbundet-8zb.se/public_html/cache/com_content

Detta händer hösten 2017

Skriv ut

Det nya kontoret

Vårt gamla kontor på Vikingagatan 24 i Stockholm lämnade vi den 31 augusti. Det nya kontoret ligger i Herrljunga, är större och billigare och lättare att nå för oss som inte bor i Stockholm. Arbetsamnet är NECESejo: Nova EsperantoCentro En Svedio-ejo.

Medlemsavgift för 2018

Kassören försöker få tag i medlemmar som ännu inte betalat för 2017. Om du är en av dem, betala gärna avgiften för 2018 redan nu, så det inte glöms bort igen.

Aktiva samlas i oktober

Höstens Funktionärsträff håller vi i Herrljunga så att så många som möjligt får se de nya lokalerna. Tidpunkten är 14-15 oktober.

Kommande kongress

Arbetet med nästa års kongress pågår för fullt. Vid senaste kongressen bestämde vi att tona ner ambitionerna en aning. I flera år har styrelsen fått agera LKK, vilket inverkar menligt på det egentliga uppdraget. Från och med år 2019 kommer styrelsen att ordna årsmötet. De medlemmar eller klubbar som finns i närheten inbjuds att ordna kringarrangemang, men det sker helt på eget initiativ.

Den svenska kongressen 2018 blir en skandinavisk kongress till minne av den första skandinaviska kongressen år 1918. I samarbete med danska och norska förbundet kongressar vi på båten mellan Oslo och Köpenhamn. Mer info under Eventoj på EsperantoSverige.

Hemsidorna

Särskilt EsperantoSverige har blivit styvmoderligt behandlad de senaste åren. Mest därför att huvudansvarig varit aktiv inom SEF-styrelsen mellan 2013-17, men det är slut med det nu. Eftersom samarbetet mellan esperantoorganisationerna inte blev någon större framgång kommer vi att dra ner på ambitionerna. Det har i princip varit SEF som varit aktiva. Esperanto.se kommer att bestå som neutral infosida om språket, medan EsperantoSverige kommer att förvandlas till en mindre sida med länkar till olika svenska esperantosidor samt info om större arrangemang. Esperantoförbundet lägger över sin information till esperantoforbundet.se medan intere.se består som samlingspunkt för aktiva.

Hide comment form

1000 Characters left