Infotext

Vi har delat in vår verksamhet i fem "fokusområden"; Förvaltning, Information, Mötesplatser, Stödja medlemmar och Arkiv.

Här kan du läsa om vad de olika områdena innebär rent administrativt. Läs mer om varje område i respektive undermeny för att få reda på detaljer om verksamheten.

 

Länkar till blogginlägg om långsiktig verksamhet

Detta händer hösten 2017

En arbetsgrupp för att sörja för att förbundets dokument och böcker hanteras på lämpligt sätt drogs igång 2014. Arkivering och katalogiseringsarbete har alltid varit aktuellt, men just det här sättet att organisera arbetet startade i och med Arkivprojektet. Under tiden mars 2014 - mars 2015 fick Stella en anställning där lejonparten av lönekostnaderna kom från staten. Hon gick igenom de dokument som fortfarande fanns i Lesjöfors, skannade och lade in på sidan kelo.esperanto.se.

Att skapa hemsidan Kelo var en del av projektet. Där finns utrymme för andra intressenter att lägga upp skannat material, gärna innan det skickas till olika offentliga arkiv.

Arkivgruppen utökades under 2016 när det blev  klart att gamla EsperantoCentro på Vikingagatan 24 skulle avvecklas. Ett sådant beslut hade styrelser börjat ta redan 2004, men ingen hade orkat exekvera det. Med hjälp av medlemmar i Stockholmsklubben, främst Ulla Luin och Neeltje Traunmüller-Boersma, men även Olof Pettersson, Tatu Lehtilä, Jan Setreus, Ulrika Hoppe och några till som SEF tackar, så kunde flyttlasset gå iväg till Herrljunga. Logistiken, transporterna och uppbyggnaden på plats har Stella Lindblom och Anita Dagmarsdotter skött mycket av.

Läs mer om lokalen i Herrljunga: 

Bland planerna för gruppen finns nu att gå igenom dokument som dyker upp i städandet efter Roland Lindbloms kvarlåtenskap. Mycket material som tidigare fanns på Brunnsgatan 21 har redan tidigare överlämnats till Riksarkivet för deposition. Det innebär att kan komma åt det och sortera själva. Det är en jätteuppgift, men för att på något sätt bevara möjligheten att kunna gå tillbaka i materialet och hitta guldkorn ur vår historia, så vore det intressant om vi kunde samarbeta om att skanna mer så att det blir tillgängligt på Kelo.

Även våra gamla böcker finns med under rubriken Arkiv. Vi har massor mer böcker och fler blir det när åldrande medlemmar eller deras efterlevande kontaktar SEF och vill skänka böcker. Tyvärr är det ofta återkommande titlar som varit populära och som vi redan har flera exemplar av. Ett register planeras därför så att det ska vara lätt att skilja ur vad som är intressant innan vi ens får böckerna till oss.

Diskussioner pågår om vad som bör ske med böckerna. Allt utom att köra dem till återvinningen kostar kraft, tid och pengar. Graden av framgång hänger alltså mycket på att de som är intresserade samarbetar i frågan.

Den här gruppen är bland de viktigare. SEFs syfte är att informera!

Under flera år har styrelsen försökt entusiasmera medlemmar att komma med och tillsammans med andra göra utåtriktade aktiviteter. Det finns mycket att välja på men alla måste inte göra allt. Bland saker som kan göras finns bland annat:

Skapa nya broschyrer

Det finns massor med gamla broschyrer som man inte kan dela ut längre, men i många finns guldkorn att hämta. Vi behöver inte uppfinna hjulet igen.

Utställningsmaterial

Det är sällan klubbar eller enskilda förmår sitt bibliotek eller annan institution att ge plats för utställningar. Bland annat därför att det inte finns särskilt mycket att ställa ut.

Kurser på YouTube

Det finns esperantokurser, men de är oftast inte på svenska. De är inte så roliga heller. Den enda som finns på svenska är gjord av en entusiast med bedrövligt uttal. Några har redan börjat med denna uppgift.

Inventera andra organisationer

Vi själva har problemet att vi behöver föreläsare eller liknande utifrån ibland. Andra organisationer har antagligen samma problem. Vi skulle kunna erbjuda föreläsare, om vi bara visste vilka som är bra nog och vilka organisationer som skulle tacka ja.

Allt annat mellan himmel och jord

Ovanstående är exempel, men drivkraften och motivationen kommer av att man gör saker man tycker är viktiga. Vad tycker du är viktigt och roligt? Är det något som passar i Infogruppen? Kontakta oss på intere.se!

 

SEF tar gärna emot ansökningar om stöd till och för olika aktiviteter. Det kan vara en mässa, en större tävling eller annat tillfälle där många människor samlas, och där det finns möjlighet att visa att esperanto finns, fungerar och används. Det kan också handla om individuella stöd för att förkovra sig i esperanto eller annat ämne som är till stöd för förbundets verksamhet, samt resestipendier till unga.

För att SEF ska kunna bevilja medel gäller följande:

Planera - Ansök - Vänta på besked - Utför

SEF kan inte bevilja medel i efterskott därför att det skapar ett prejudikat där klubbar kan göra kostsamma insatser och sedan räkna med att bli räddade av SEF. Det är styrelsen som är ansvarig för medlen och därför måste det finnas ett styrelsebeslut innan verksamheten utförs, i enlighet med god sed för styrelser och föreningar.

Exempel på lokala stöd

Alla former av aktiviteter och arrangemang där det finns utrymme för en klubb eller grupp att samarbeta för att sprida och informera om esperanto kan få ekonomiskt stöd genom SEFs fonder. Det kan handla om lokala marknadsdagar, mässor och annat som på något sätt har med internationella frågor eller språk att göra. Men det kan lika gärna handla om vilket arrangemang som helst där folk samlas och letar upplevelser. 

Exempel på individuella stöd

Medlemmar som under lång tid idogt och framgångsrikt arbetat för SEF och esperantorörelsen kan ansöka om medel för individuella insatser och även i viss mån personlig utveckling.

Exempel är litteraturstöd för studier i Poznan, Polen. Ett annat är att SEF behöver en viss kompetens och låter en representant besöka ett arrangemang eller genomgå en utbildning. Dessa projektmedel är alltid kopplade direkt till att personen efter genomfört projekt på något sätt ska "betala tillbaka" genom verksamhet eller uppgifter.

Resestipendier för ungdomar upp till 30 år

Stipendier för att täcka kostnaden för hela eller delar av resor till vissa arrangemang delas emellanåt ut av styrelsen. Ibland aviserar styrelsen i förväg att resestipendium kan sökas, men det går även bra att kontakta SEF för att föreslå ett arrangemang.

 • Principen är att alla under 20 år kan söka 100%, upp till 25 år kan få 50% och alla upp till 30 år kan söka 25% ersättning för utlägg. Vi kan i vissa fall även ge stipendium till utländska ungdomar för deras resor inom Sverige.
 • Stipendiet delas ut till medlemmar i SEF, vilket innebär att alla som vill söka måste vara medlemmar först. Utrikes sökanden ska kunna styrka att de är medlem i organisation ansluten till UEA eller TEJO. Se mer under Bli medlem!
 • Syftet är att hjälpa unga esperantister att få kontakter och verkligen uppleva esperanto tillsammans med andra esperantister. De medlemmar som redan visat intresse och är aktiva i förbundet har större chanser att få sin ansökan godkänd.

Flödet är följande

 1. Planera resan och gör en budget
 2. Ansök om stipendium
 3. Om det blir beviljat:
  • köp biljetterna
  • genomför resan
  • skriv en rapport om vad som hände
  • lämna in alla relevanta kvitton
  • SEF betalar överenskommen andel

Det innebär alltså att utbetalningen av stipendiet inte sker förrän alla delarna blivit uppfyllda. I undantagsfall kan SEF betala ut förskott. Beskriv vad och varför i ansökan, samt var noga med att ange när du måste ha besked om beslut.

Finns gränser för stipendier och projektmedel?

Mottagaren ska vara medlem i SEF (eller i förekommande fall i annan Landa Organizo inom UEA/TEJO), arrangemanget ska leda till ökad förståelse för och/eller spridning av esperanto.

Om du har funderingar eller undrar om en idé är värd att undersöka närmare, hör av dig!

Tänk på att skicka in ansökan i god tid - minst 14 dagar, helst mer.
 Styrelsen behöver förbereda beslutet.

Personuppgifter

Jag är medlem i SEF

Om arrangemanget

Beskriv det som är relevant och aktuellt.

Budget och kostnader

Bläddra filer
Storleksgräns för varje fil är 100 MB

  Läs hela texten - skrolla ner för att se allt.

  Om bidraget beviljas är jag införstådd med

  · att dokumentera projektet i form av en artikel på svenska eller esperanto, om möjligt med bilder, lämpad för La Espero och/eller andra klubbtidningar i landet för vilka det kan vara av intresse.

  · att, om projektet handlar om att producera ett material i många exemplar, t.ex. en broschyr, bok eller skiva, tillhandahålla minst ett referensexemplar till SEF.

  · att det om tillämpligt ska framgå att SEF är medarrangör/(del)finansiär.

  · att jag kan riskera stödet om jag inte uppfyllt alla delar av överenskommelsen (t ex insända kvitton och biljetter)

  · att jag kan bli återbetalningsskyldig av förskottsbetalning om godkänd aktivitet inte uppfylls

  Under fem år har SEF bedrivit ett projekt som var ämnat att knyta alla olika esperantoorganisationer i Sverige närmare varandra i ett samarbete. Intresse uttrycktes, men har inte visats i handling. Därför har SEF valt att minska omfattningen på verksamheten. Idag finns följande sidor:

  esperanto.se - neutral infosida om språket esperanto

  esperantosverige.se - länksida för olika hemsidor om och på esperanto i Sverige

  esperantoförbundet.se - SEFs sida för sig själv och sina anslutna klubbar och verksamheter

  esperantoforbundet.se - Länk till esperantoförbundet.se

  intere.se - intern sida för aktiva och funktionärer i Sverige. Välkomnar alla esperantister som vill samarbeta med andra esperantister.

   

  Som medlem går det att få en egen e-postadress med esperanto.se eller esperantosverige.se. Kontakta en administratör.

   

  Intere.se är vårt Esperantujo på nätet. Där finns ett diskussionsforum, möjlighet att skicka meddelanden till andra deltagare utan att man känner till deras e-postadress samt möjlighet att informera om händelser i en blogg. 

  Intere.se styr vi själva över och sidan ska utvecklas och byggas ut med de funktioner som behövs för att aktiva ska kunna sköta sina uppdrag på ett bra sätt.

  SEFs styrelse använder nästan dagligen sidan i sina interna utbyten, så om du har mer allmänna ting att prata om med styrelsen går det jättebra att dryfta dem i forumet där fler ser vad som händer.

   

  Previous Next

  I augusti 2017 flyttade vi från det som varit "EC", Esperanto-Centro, de senaste 20 åren, på Vikingagatan 24 i Stockholm. Dessförinnan har EC legat på Brunnsgatan, en parallellgata till Kungsgatan i samma stad. Tidigare hade vi en lokal i Tallkrogen söder om Stockholm. Långt tillbaka i tiden låg lokalen på Tegelbacken, men det var under esperantos tidiga expansion under 30–40-talen.

  Våra fysiska tillgångar består till största delen av gamla dokument och böcker. Mycket av det ligger på Riksarkivet och på EsperantoGården i Lesjöfors, men vi har också en ny lokal i Herrljunga. Den kostar mindre än lokalen i Stockholm, men erbjuder långt större möjligheter.

  Istället för ca 35 kvm totalt på Vikingagatan har vi 24 kvm för våra saker, men en lika stor lokal är konferensrum som kan lånas vid behov.

   

  Köket är ca 200 kvm där vi kan äta under träffar och möten. Bara soffgruppen skulle ha räckt för att husera förra kongressens Interkona vespero...

  Herrljunga ligger ju en bit ifrån Stockholm, men desto mer centralt nationellt. Det går att åka dit över dagen från större delen av södra Sverige. Tågstationen som ligger längs stambanan mellan Stockholm och Göteborg ligger ca 10 minuters promenad bort. 

  Vi har inget beslutat namn på stället, men informellt används namnet NECESejo, Nova Esperanto-Centro en Svedio-ejo.

   

  Inkomster

  Esperantoförbundet är en medlemsförening vars medlemsavgifter går till att driva mycket av verksamheten. Årsavgiften på 200 kr för individuella direktmedlemmar har varit oförändrad i några decennier.

  Den har kunnat hållas låg tack vare medlemmar som också är stödmedlemmar i Rondo Langlet, 'Langletkretsen', inrättad till minne av en av den svenska esperantorörelsens pionjärer, Valdemar Langlet. Dessa stödmedlemmar betalar 100 kr eller mer per månad. Utan det stödet skulle vi inte kunna ha någon lokal för våra fysiska tillgångar.

  Utgifter

  De största kostnaderna är medlemstidningen La Espero och lokalerna. Dessutom kostar kommunikation i form av hemsidor, telefonutlägg, porton och resor. Vi har också resestipendium för våra ungdomsmedlemmar. Upp till 20 år kan man få reskostanden till något arrangemang som anses viktigt för esperantorörelsen betald. SEFs styrelse beslutar i den frågan. Ansökan måste ha inkommit under korrekta former och i tid. Pengarna betalas ut i efterhand mot uppvisande av kvitton. Det är också möjligt för alla medlemmar att enskilt eller i grupp ansöka om medel för olika projekt.

  Vi försöker vara med på mässor och liknande arrangemang för att synas. Europeiska språkdagen, Littfest i Umeå, MR-dagarna (Mänskliga Rättigheter) och Bokmässan har varit stående inslag på senare år, men ibland har vi fått avstå helt enkelt för att inte tillräckligt många medlemmar haft möjlighet att hjälpa till.

  När man bildade Svenska Esperantoförbundet 1906 kunde den svenska esperantorörelsen räkna med femton år av organiserad verksamhet. En viktig roll i denna verksamhet hade Valdemar Langlet (1872–1960). Det var därför naturligt att man valde honom till ordförande för det nya förbundet.

  1906 var Langlet 34 år, men han räknades till veteranerna i esperantorörelsen. Som 19-åring var han med och bildade världens andra esperantoförening, i Uppsala, vars ordförande han var från 1892 till 1899. 1895 grundade han och redigerade, tillsammans med Vladimir Gernet från Odessa, tidskriften Lingvo Internacia, den andra tidningen i världen på esperanto, och just då den enda utkommande.

  Sina två hustrur hittade han i esperantovärlden: 1899 Signe Blomberg från Åbo och 1925 Nina Borovko från Moskva.

  Valdemar Langlet reste mycket och gärna. Om sin första resa till Ryssland 1895 skrev han i Lingvo Internacia. Den andra resan, när han besökte bl.a. Lev Tolstoj i Jasnaja Poljana, beskrev han i en bok (Till häst genom Ryssland, Fr. Skoglunds förlag, Stockholm 1898, 423 s.). Fler resor och fler böcker följde och ledde bl.a. till en tjänst på Svenska Turistföreningen.

  Han gjorde flera resor till Ungern, ett land som han kom att älska. 1932 blev han fast i landet, tillsammans med sin Nina, och verkade som lektor i svenska vid Budapests universitet. 1945, efter krigets slut, återvände Nina och han till Sverige.

  Under åren 1944 och 1945 var han representant för svenska Röda Korset i Ungern. Genom okonventionella metoder lyckades han rädda livet på tiotusentals ungerska medborgare som riskerade att hamna i nazistiska koncentrationsläger.

  Valdemar Langlet ställde upp för esperantorörelsen både i svåra stunder och när den behövde skicklig ledning. Svenska Esperantoförbundet har till hans ära stiftat Rondo Langlet, ett särskilt sällskap för dem som vill stödja förbundet långsiktigt.

  Den som anmäler sig som medlem i Rondo Langlet ger sin bank eller Plusgirot uppdraget att sätta in en summa på SEF:s plusgirokonto (2012-3) en gång i månaden. Om du vill anmäla dig som medlem i Rondo Langlet eller känner dig osäker på hur man gör, tar du kontakt med Esperantoförbundet som bistår med ytterligare instruktioner.

  Summan man betalar till SEF är förstås frivillig, från en hundralapp till – ja, nästan vad som helst. Varje krona kommer att användas för att främja esperanto: Pengarna bidrar till att ge ut La Espero, driva en livaktig sajt på Internet, delta i mässor och konferenser, lämna information till nyfikna och för att betala hyran för Esperanto-Centro i Stockholm.

  Valdemar Langlet gjorde det på sitt sätt för 100 år sedan. Vi för vidare hans entusiasm för esperanto genom att hedra honom och bli medlemmar i sällskapet som bär hans namn.

  Ett sätt att stödja esperanto är att bli medlem i SEF. Vi är i vår tur anslutna till Universala Esperanto-Asocio, världsesperantoförbundet. UEA är affilierat med FN och medlemsantalet i de nationella förbunden är ett sätt att räkna hur mycket stöd esperanto har.

   

   

  Please publish modules in offcanvas position.