Arkivartiklar

Arkiv och böcker

En arbetsgrupp för att sörja för att förbundets dokument och böcker hanteras på lämpligt sätt drogs igång 2014. Arkivering och katalogiseringsarbete har alltid varit aktuellt, men just det här sättet att organisera arbetet startade i och med Arkivprojektet. Under tiden mars 2014 - mars 2015 fick Stella en anställning där lejonparten av lönekostnaderna kom från staten. Hon gick igenom de dokument som fortfarande fanns i Lesjöfors, skannade och lade in på sidan kelo.esperanto.se.

Att skapa hemsidan Kelo var en del av projektet. Där finns utrymme för andra intressenter att lägga upp skannat material, gärna innan det skickas till olika offentliga arkiv.

Arkivgruppen utökades under 2016 när det blev  klart att gamla EsperantoCentro på Vikingagatan 24 skulle avvecklas. Ett sådant beslut hade styrelser börjat ta redan 2004, men ingen hade orkat exekvera det. Med hjälp av medlemmar i Stockholmsklubben, främst Ulla Luin och Neeltje Traunmüller-Boersma, men även Olof Pettersson, Tatu Lehtilä, Jan Setreus, Ulrika Hoppe och några till som SEF tackar, så kunde flyttlasset gå iväg till Herrljunga. Logistiken, transporterna och uppbyggnaden på plats har Stella Lindblom och Anita Dagmarsdotter skött mycket av.

Läs mer om lokalen i Herrljunga: 

Bland planerna för gruppen finns nu att gå igenom dokument som dyker upp i städandet efter Roland Lindbloms kvarlåtenskap. Mycket material som tidigare fanns på Brunnsgatan 21 har redan tidigare överlämnats till Riksarkivet för deposition. Det innebär att kan komma åt det och sortera själva. Det är en jätteuppgift, men för att på något sätt bevara möjligheten att kunna gå tillbaka i materialet och hitta guldkorn ur vår historia, så vore det intressant om vi kunde samarbeta om att skanna mer så att det blir tillgängligt på Kelo.

Även våra gamla böcker finns med under rubriken Arkiv. Vi har massor mer böcker och fler blir det när åldrande medlemmar eller deras efterlevande kontaktar SEF och vill skänka böcker. Tyvärr är det ofta återkommande titlar som varit populära och som vi redan har flera exemplar av. Ett register planeras därför så att det ska vara lätt att skilja ur vad som är intressant innan vi ens får böckerna till oss.

Diskussioner pågår om vad som bör ske med böckerna. Allt utom att köra dem till återvinningen kostar kraft, tid och pengar. Graden av framgång hänger alltså mycket på att de som är intresserade samarbetar i frågan.

Please publish modules in offcanvas position.