Verksamheten

Skriv ut

Vi har delat in vår verksamhet i fem "fokusområden"; Förvaltning, Information, Mötesplatser, Stödja medlemmar och Arkiv.

Här kan du läsa om vad de olika områdena innebär rent administrativt. Läs mer om varje område i respektive undermeny för att få reda på detaljer om verksamheten.

Förvaltning

Styrelsens viktigaste uppgifter. Allt som behövs för att all annan verksamhet ska kunna bedrivas.

Information

Den utåtriktade verksamheten för att uppfylla stadgarnas syfte att sprida kunskapen och användandet av esperanto.

Mötesplatser

Alla fysiska eller andra platser där möten skapas.

Stödja medlemmar

Olika former av stöd som gör våra medlemmar till bättre esperantister eller funktionärer.

Arkiv

Handhavandet av våra fysiska tillgångar. Det är främst olika dokument som ska bevaras till eftervärlden, samt böcker.

 

Länkar till blogginlägg om långsiktig verksamhet

Detta händer hösten 2017