Bli medlem!

Här anmäler du dig som direktmedlem samt som klubbmedlem i Stockholm. Du som blir medlem för första gången kan köpa STARTPAKET som innehåller läroböcker och ordbok samt ett års gratis direktmedlemskap. Se särskild info under Medlemskap med startpaket.

Du som vill bli medlem i annan klubb än Stockholm får vända dig direkt till denna. Se under Klubbar för mer information.

Medlemsavgiften beror på vilken medlemskategori du väljer samt din ålder. Det går att välja på direktmedlem, klubbmedlem eller familjemedlem.

För alla som blir medlemmar för första gången erbjuder vi ett "startpaket". Det innehåller allt du behöver för att lära dig esperanto, samt gratis direktmedlemskap för de första 12 månaderna. Vi kommer att sända ut påminnelse om nästa års medlemsavgift när medlemstiden börjar ta slut.

Direkt eller genom en klubb:

Det går att bli medlem i SEF direkt eller genom en klubb. Alla tre medlemstyperna är desamma oberoende av detta.

Det finns tre sorters medlemskap:

Medlem = enskild individ

Ungdomsmedlem = enskild individ som fyller max 21 innevarande betalår

Familjemedlem = familj/hushåll på samma adress

(Kategorin Hedersmedlem finns också enligt stadgarna, men för tillfället är det ingen som innehar titeln.)

Startpaket

I Startpaketet ingår direktmedlemskap i SEF under ett år. Medlemskapet ska vara nytt och du får inte ha varit medlem förut. Vi gör ingen skillnad på priset för vuxna och ungdomar.

Startpaketet innehåller lärobok, ordlista och grammatik. Om du vill bli medlem i en klubb samtidigt måste du betala klubbens del i ett klubbmedlemskap. Anmäl dig och vänta på exakt kostnadsuppgift från oss innan du betalar.

Please publish modules in offcanvas position.