Kalendaro-kalender

Om du använder den här sidan godkänner du våra användarvillkor.

Användarvillkoren finns under menyn Om oss

Kalendaro

26
nov
Datum: 26 november 2020
möte om aktuella ämnen: alla får vara med

27
nov
ABF-huset, Sveavägen 41, Skånerummet
Datum: 27 november 2020
Ingvar gvidas diskuton

28
nov
Datum: 28 november 2020

03
dec
Datum: 03 december 2020
möte om aktuella ämnen: alla får vara med

05
dec
Datum: 05 december 2020

10
dec
Datum: 10 december 2020
möte om aktuella ämnen: alla får vara med

12
dec
Datum: 12 december 2020

17
dec
Datum: 17 december 2020
möte om aktuella ämnen: alla får vara med

19
dec
Datum: 19 december 2020

Tipsa oss gärna

Här lägger vi in allt möjligt som händer inom esperantovärlden, särskilt i Sverige och Norden.

Om du vill tipsa om flera händelser samtidigt

Skicka e-post till kalendaro (a) esperantoforbundet (.) se.

Använd då listan i formuläret för att få med all relevant information!

Namn och e-post för dig som lämnar uppgifterna

Info om arrangemanget

Vem arrangerar?

Ett förbund?
Klubb i

Mer info

Jag är medveten om att jag måste skicka in tips i god tid samt fylla i alla uppgifter för att inte riskera förseningar.

captcha

La EspeReto

CED REORGANIZIĜAS SUB NOVA ESTRARO

Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 914
2020-11-03


CED REORGANIZIĜAS SUB NOVA ESTRARO

La Centro de Esploro kaj Dokumentado (CED) estas branĉo de UEA, fondita en 1952 de Ivo Lapenna, kaj respondeca pri scienca esplorado pri la fenomeno Esperanto, ĝia movado kaj komunumo, kaj ĝia videbligo en sciencaj kaj intelektulaj rondoj ekster la movado.

En aŭgusto 2020 Humphrey Tonkin, la direktoro de CED dum pli ol kvar jardekoj, transdonis sian gvidan postenon al Mark Fettes. Kunlaborantoj jam de multaj jaroj, la du universitataj profesoroj kaj eksprezidantoj de UEA interkonsentis pri la elprovo de nova organiza formo por tiu plej longdaŭra esplora centro de la Esperanto-movado.

CED nun konsistas el Konsilantaro, kiun nomumas la Estraro de UEA. En ĉi tiu momento, tiu Konsilantaro konsistas el jenaj homoj: Xavi Alcalde, Irene Caligaris, Renato Corsetti, Mark Fettes, Guilherme Moreira Fians, Michele Gazzola, Federico Gobbo, Kimura Goro, Alessandra Madella, Mélanie Maradan, A Giridhar Rao, Orlando E. Raola, Ida Stria, Angela Tellier, Humphrey Tonkin kaj Bernhard Tuider.

El inter la anoj de la Konsilantaro, Fettes kunmetis malgrandan estraron kun respondeco pri kvin ĉefaj agadkampoj, jene:

1. Esperantologio kaj interlingvistiko - Guilherme Moreira Fians (Esperantologiaj Konferencoj, revuo “Esperantologio”)
2. Lingvopolitiko, precipe en internacia/interŝtata kadro - Michele Gazzola (LPLP, Nitobe-simpozioj)
3. Universitataj studprogramoj (pri Eo kaj rilataj temoj) - Angela Tellier (precipe kunordigo de projektoj por subteni/disvastigi tiajn programojn)
4. Bibliotekoj - Orlando Raola (unuavice Biblioteko Hodler; krome kunlaboro inter E-bibliotekoj ĝenerale)
5. Terminologio - ankoraŭ vaka (rilatoj de UEA kun TermNet, Infoterm; terminologia trejnado)

La bulteno "Informilo por Interlingvistoj” estas komuna informilo pri ĉiuj tiuj kampoj. Nuntempe ĝin redaktas Angela Tellier kun subteno de ESF (Esperantic Studies Foundation). La t.n. CED-Fonduso, same subtenata de ESF, donas modestajn subvenciojn por projektoj sur tiuj kampoj (unuavice Kampo 1). Pri la rilatoj inter ESF kaj CED Fettes mem zorgos, estante samtempe estrarano de ESF; Raola, kiel ano de la Estraro de UEA, zorgos pri ĝiaj rilatoj kun CED.

Demandoj kaj esprimoj de interesiĝo pri la laboro de CED estas bonvenaj ĉe la Direktoro, Mark Fettes <>.El Norvega Esperantisto numero 5 2020

La prezidanto:
 
Nova kunlaboro kun niaj najbaraj landoj Mi jam certe skribis multe pri tio, kiom gravas bona kunlaboro inter homoj kaj organizoj. Ofte oni ekhavas pli multon por fari, por kio ŝajne mankas jam la energio, aŭ eble oni havas nur la samajn taskojn, sed la tempo aŭ la forto ne sufiĉas pro io. Ĉiukaze estas tre bone, se tiam oni povus dividi la taskojn kun iu, kiu eble havas la saman situacion, sed per plano kaj klara strukturo oni kune kapablas pli bone iri antaŭen. Tiel estas pri landoj, socioj, organizoj, sed ankaŭ en familioj aŭ ekzemple en nia estraro. 

Oni atingas pli da rezultoj kunigante siajn fortojn. En Esperantujo tio ŝajnus esti simpla afero, ni havas komunan lingvon kaj verŝajne komunan celon. Eĉ se temas pri Esperanto-organizoj en Skandinavio, tiam la kunlaboro devus esti natura kaj eĉ deviga konsiderante, ke tiuj landoj jam estas konektitaj per mil fadenoj. Ni komencis (aŭ pli ĝuste rekomencis) la kunagadon per nia dua skandinava kongreso en 2018 surŝipe inter Kopenhago kaj Oslo, kaj jam nun estas planoj pri la tria skandinava kongreso printempe en 2021. Ni esperu, ke la pandemio ne malhelpos realigi ĝin! 

Antaŭ nelonge NEL interkonsentis kun la Sveda Esperanto-Federacio pri tio, ke niaj membroj senpage ricevos la retversion de ilia membrogazeto, La Espero, kaj interŝanĝe la svedaj esperantistoj ricevos nian Norvega Esperantisto. Tio certe kontribuos al tio, ke pli da niaj membroj legos kaj konatiĝos pri la sveda movado. Tio estas grava kaj bona paŝo, kiun povus sekvi aliaj, ekzemple sama interkonsento kun la dana E-organizo, aŭ eĉ eldonado de komunaj numeroj.

 Al nia reta seminario en novembro (pri kiu vi povos legi en paĝo 4) ni invitas ankaŭ esperantistojn el Svedio kaj Danio. Ni povos aŭskulti la prelegon de Stefan MacGill kaj diskuti pri tio, kiel ni kune povos rejunigi nian komunumon en Skandinavio. Do, ne forgesu aliĝi kaj partopreni ĝin! 

Mario Machlik  


 Aliĝu al reta seminario de NEL sabaton la 21an de novembro

 Laŭtradicie NEL aranĝas seminarion en la jaroj sen landa kongreso. Dum tiuj seminarioj ni havas gastpreleganton, kiel Peter Baláž, kiu prezentis la organizon E@I, aŭ Lu Wunsch-Rolshoven, kiu prelegis pri informado pri E-o. Kelkfoje niaj propraj membroj elektas interesan temon por prezenti, kiel en 2014 (artefaritaj lingvoj), aŭ lastfoje antaŭ du jaroj dum la skandinava kongreso (diversaj temoj). 

Ĉi-jare Stefan MacGill estos nia gasto. Li estas bone konata esperantisto, verkisto, redaktoro, antaŭa vicprezidanto de UEA, eksprezidanto de ILEI, kiu nuntempe ĉefe okupiĝas pri organizado de seminarioj de AMo (Aktivula Maturigo). La titolo de lia prelego estos: «Rejunigo de la skandinava komunumo». Kiel novaĵon, nun ni invitos ankaŭ esperantistojn el Svedio kaj Danio por priparoli kiel ni povus daŭrigi kaj plifortigi nian kunlaboron.

La seminario okazos interrete per Zoom sabaton la 21an de novembro de la 15a horo ĝis proksimume la 17a horo. Vi povas aliĝi sendante retmesaĝon al , prefere antaŭ dimanĉo la 15a de novembro. La plej grandaj kluboj (Oslo, Trondhejmo kaj Tromsø) verŝajne organizos kunvenon ankaŭ ĉi-foje, kiun la klubanoj povos kune partopreni. 

Bonvenon al la seminario en novembro! ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

(Noto de A-L Åkerlund: Mi bedaurinde ne povis kopii la ligilon al la gazeto mem.)


Seminario de Norvega Esperantista Ligo

Norvega Esperantista Ligo aranĝos ret-seminarion sabate la 21-an de novembro de la 15-a ĝis la 17-a horo per "Zoom". Nia gasto estos Stefan MacGill,  bone konata esperantisto, verkisto, redaktoro, antaŭa vicprezidanto de UEA, eksprezidanto de ILEI, kiu nuntempe ĉefe okupiĝas pri organizado de seminarioj de AMO (Aktivula Maturigo). La titolo de lia prelego estos: «Rejunigo de la skandinava komunumo». Ni ankaŭ povos diskuti pri tio kiel ni daŭrigu kaj plifortigu nian kunlaboron inter la skandinaviaj organizoj.

Ni invitas ankaŭ la membrojn de SEF kaj DEA al la seminario! Vi povas aliĝi sendante retmesaĝon al nia oficejo (oficejo[a]esperanto.no), prefere antaŭ la 15-a de novembro. Poste ni sendos al vi pli da informoj.

Bonvenon al la seminario de NEL!

Amike salutas, 
Mario Machlik, prezidanto de NEL


Scienco kaj junaj sciencistoj

El la Komitata listo de UEA:

Saluton!

Ni komencas aktivigi la grupon pri Scienco en TEJO, kaj estis alvoko por video (kiu enhavas ne nur gejunulojn, sed plej parte). Jen la rezulto: https://www.youtube.com/watch?v=PlbMPEvaUFQ

Mi pensis ke tiu estus interesa informo al la komitato de UEA, do mi sendas la informon ĉi tie kaj mi esperas ke tio ne estas nekonvena ago. :)

Amike,
Karina Oliveira

Antaŭmendu la novan paperan PMEG 2020

OBS! Vill du veta mer om PMEG och diskutera en eventuell gruppbeställning för att få ner fraktpriset? Häng med på Zoom lördag 26 september kl. 11. Läs mer och anmäl dig i Kalendaro.
 
Kara esperantisto,

ĉu vi iam dubis, ĉu vi ĝuste uzas la akuzativon? Ĉu vi ne certas, kiam uzi la artikolon “la”? Ĉu vi havas iujn ajn demandojn pri la gramatiko de Esperanto?

Jen la solvo – antaŭmendu la novan eldonon de la fama Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko – PMEG 2020!

PMEG estas la verko pri la Esperanto-gramatiko, kiu devas ne manki en via libroŝranko!

Ĝi estas verko por ordinaraj esperantistoj, kiuj volas detale studi la gramatikon, vortfaradon, skribon kaj elparolon de la Internacia Lingvo

PMEG 2020 estas profunde tralaborita eldono. En preskaŭ ĉiu sekcio ĝia aŭtoro Bertilo Wennergren faris korektojn aŭ kompletigojn, kaj iuj gravaj sekcioj estas preskaŭ tute reverkitaj laŭ novaj eltrovoj kaj ideoj.

Nur por la antaŭmendoj validas la speciala prezo de PMEG – 28€! Sendokostoj kalkuliĝas aparte.

Dum oktobro E@I presos la libron kaj tuj dissendos ĝin al la mendintoj. Do hastu – ricevu la novan PMEG jam novembre por povi donaci ĝin al iu esperantisto (aŭ rekte al vi mem)!

Aldone vi ricevos ankaŭ PDF-version de la libro por ĉiam havi ĝin en via poŝo – plene senpage!

Eksciu pli pri la papera PMEG 2020 kaj antaŭmendu vian libron ĉe pmeg.ikso.net!

Antaŭgoje pri via antaŭmendo,

La E@I-teamo

 PREMIO al Bertilo Wennergren

Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 907
2020-09-11


PREMIO 2020 DE FONDAĴO ANTONI GRABOWSKI AL BERTILO WENNERGREN

La Fondaĵo Antoni Grabowski (FAG) estis kreita sur la bazo de grandanima donaco de Adam Goralski (1912–2005). Ĝia regularo estis novformulita en 2017. La fondaĵo, portanta la nomon de “la patro de la Esperanta poezio” Antoni Grabowski, celas subteni la Esperantan kulturon per premioj kaj subvencioj. La Juĝkomisiono de FAG, kiu de 1984 aljuĝas premiojn ĉiun duan aŭ trian jaron, nun konsistas el Jesper Lykke Jacobsen, István Ertl kaj Mariana Evlogieva. La administradon de la Fondaĵo prizorgas la Centra Oficejo de UEA.

Kadre de la Monda Festivalo de Esperanto (MondaFest’ 2020) ni sciigas per tiu ĉi komuniko la ĉi-jaran premion de Fondaĵo Antoni Grabowski.

La unua (kaj sola) premio (800 usonaj dolaroj) iras al Bertilo Wennergren (Svedio/Germanio). Li ricevas ĝin pro siaj elstaraj kontribuoj al esperantologio. Per sia Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko, kiu en sia reta versio (bertilow.com/pmeg) staras jam je la 15-a versio, li kreis novan referencon por priskriba esperanta gramatiko. Uzante novigan, simplan terminologion kaj abundajn ekzemplojn el kvalitaj fontoj, tiu verko klarigas al komencantoj kaj al specialistoj ĉiujn aspektojn de la Esperanto-gramatiko. Wennergren krome kreis la retpaĝon Tekstaro (tekstaro.com), kiu ebligas la traserĉon kaj komparon de vasta literatura kaj gazetara tekstaro de pli ol 10 milionoj da vortoj. Temas pri grava ilo por la analizo de la efektiva lingvouzo kaj ĝia evol! uo. Akade miano de 2001, Wennergren deĵoris kiel direktoro de la sekcioj pri Gramatiko kaj pri la Ĝenerala Vortaro. En tiu lasta funkcio li iniciatis kaj subskribis la 9-an Oficialan Aldonon al la Universala Vortaro en 2007.
LA UNUA VIRTUALA KONGRESO DE ESPERANTO

LASTA ŜANCO ALIĜI KAJ SPEKTI LA UNUAN VIRTUALAN KONGRESON DE ESPERANTO: ĜIS LA 20-A DE SEPTEMBRO

Se vi ne jam spertis la Virtualan Kongreson de Esperanto (VK) aŭ ŝatus (re)spekti programerojn, jen la lasta ŝanco: por ebligi al ĉiuj partopreni tiun unikan virtualan festenon de Esperanto, UEA plilongigis la unikan VK-sperton ĝis la fino de la Monda Festivalo de Esperanto (MondaFest’ 2020), la 20-an de septembro. Tiu invito validas por ĉiuj, ankaŭ tiuj kiuj ankoraŭ ne estas membroj de UEA. VK-aliĝintoj povas normale aliri la virtualan kongresejon per vk.retevent.com. Novaj aliĝantoj bv. uzi la retan aliĝilon: vk.mondafest.net. La aliĝkotizoj estas simbolaj por individuaj membroj de UEA kaj varias laŭ lando: 20, 10 kaj 5 EUR por landkategorioj 5, 4 kaj 3, resp! ektive, k aj nulo por landkategorioj 1 kaj 2 laŭ la kotizo-sistemo de UEA. Per la sama aliĝilo eblas aliĝi ne nur al la VK, sed ankaŭ al UEA. Ĉiuj bonvenas subteni la laboron de la Asocio per aliĝo. Se iu havas problemon pagi la aliĝkotizon, bv. skribi al la adreso .

La speciala platformo de la VK ebligas al la partoprenantoj inteligente serĉi apartajn programerojn per nomo, prezentanto, kategorio. Entute disponeblas 140 spektaĵoj. Esploru: vk.retevent.com/programo. Enirante programeron, vi spertos ĝin same kiel ĝi okazis dum la realtempa kongreso, vi povos vidi la lastatempajn komentojn kaj mem afiŝi novajn en la babilejo. Daŭre funkcias la “konstantaj” vidbabilejoj “Koridoro”, “Kafejo” kaj “Librejo” por renkontiĝo de kongresanoj.

Jam aliĝis 1863 personoj el 95 landoj: vk.mondafest.net/aliĝintoj. Ili ĝuis plej varian programon, inkluzive de ne nur tradiciaj UK-programeroj, sed ankaŭ novspecaj spertoj: centoj da virtualaj ĉambroj “vidbabilejoj”, kie okazis liberaj kunvenoj, pli ol 20 prezentoj de aŭtoroj kaj eldonejoj dum Aŭtoraj Momentoj kaj Libroj de la Jaro, ok virtualaj ekskursoj al diversaj mondpartoj, sep virtualaj koncertoj de konataj E-muzikistoj, 11 sciencaj prelegoj kadre de la Internacia Kongresa Universitato kaj la Scienca Kafejo, plurnivelaj Esperanto-kursoj, kunmanĝado tra la mondo, aŭkcio kaj multaj pli. Bunta ĉiutaga raportado dum la VK estas daŭre videbla en la Festivala Kuriero. Vi bonvenas aboni ĉe mondafest.net/kuriero.!

Plej bone esprimas nian laboron spite de la pandemio la vortoj de Humphrey Tonkin, honora prezidanto de UEA: "La Universala Kongreso de Esperanto ne okazas... Sed okazis io alia – iu mirakla transformiĝo. La esperantistoj kunvenas en senprecedencaj nombroj perrete. Al la ĵusa Virtuala Kongreso de Esperanto aliĝis duobla nombro de kongresanoj kompare kun la nombro kiun oni atendis en Montrealo antaŭ la nuligo de la Universala Kongreso. Miloj da homoj ligiĝas virtuale trans la landaj kaj kontinentaj limoj."

Via aliĝo helpos al UEA konstrui la venontajn Virtualajn aŭ Hibridajn Kongresojn, tamen restas nur du semajnoj por sperti la unuan. Aliĝu ankaŭ vi, bonvenon (re)sperti la VK-on!Kie estas la Duolingo-lernintoj?

Saluton samideanoj!

Tre ofte en Esperantujo oni demandas kie estas tiuj homoj kiuj lernis Esperanton per Duolingo.
Por respondi al tiu demando, nia junulara sekcio, TEJO, publikigis novan filmeton pri la Duolingo-generacio.

Duolingo-lernintoj estas ankaŭ inter ni.
En UEA du komitatanoj estas Duolingo-lernintoj, en TEJO temas pri eĉ pli granda kvanto, kaj du el ili oficos ekde septembro en la estraro de TEJO kiel prezidanto kaj vicprezidanto.
Mi varme invitas vin spekti kaj poste diskonigi la filmeton.

Samideane,
Marko
_._,_._,_


FILIPINA ESPERANTO-JUNULARO FESTOS SIAN 7-AN DATREVENON

Filipina Esperanto-Junularo: datrevena festo, nuntempaj kaj venontaj iniciatoj

Karaj amikoj kaj kolegoj,

Kvankam ĉiuj estas okupitaj dum la kongresa sezono, mi tamen kaptas la oportunon por informi pri la nuntempaj kaj venontaj iniciatoj de Filipina Esperanto-Junularo (FEJ).

FILIPINA ESPERANTO-JUNULARO FESTOS SIAN 7-AN DATREVENON

FEJ festos sian 7-an datrevenon je la 19-a de septembro 2020! Kvankam la nuntempa movado aktivas nur 7 jarojn, kiu estas relative mallonga tempo, ni efektive fariĝis la plej longdaŭra movado en Filipinoj ekde kiam la unuaj spuroj de organizita movado aperis en la lando en 1907. En tiuj jaroj, FEJ kreis diversformajn iniciatojn por naski novajn esperantistojn kaj alporti ilin kiel junajn fortojn de la internacia movado. Pro la reta alireblo de la kongresoj, FEJ lastatempe sukcesis atingi kelkajn novajn rekordojn: interalie, la partopreno de 14 filipinaj esperantistoj en la reta Internacia Junulara Kongreso (IJK), en kiu neniam antaŭe reprezentiĝis la lando en la 76-jara historio de la kongreso.

Kadre de tio, FEJ okazigos kelkajn eventojn, ĉiujn en la interreto, en aŭgusto kaj septembro 2020. Okazos prelegoj, enkondukaj kursoj pri Esperanto, kultura programo, ktp. 

Por pli bone informiĝi pri niaj venontaj eventoj, vizitu la koncernan paĝon (daŭre ĝisdatigatan) en Eventa Servo: https://eventaservo.org/e/fej7jara.

Mi aparte reklamas nian unuan eventon:

"FEJ 7-Jara: #PorNovaFEJ - Inaŭguro", kiu okazos je la 15-a de aŭgusto 2020, 09:00 ĝis 12:00 UTC
Formala inaŭguro de la datrevena festado kaj prezento de la eventoj, kun la prelegoj de Albert Stalin Garrido, Carl Dizon, kaj Andrea Marie Dobles. Okazos ankaŭ paneldiskuto inter filipinaj junuloj pri lingvolernado dum la pandemio kaj kelkaj kulturaj prezentoj. 

Ĝi okazos per Zoom; por ricevi detalojn por aliri la eventon, aliĝu per la jena ligilo: bit.ly/FEJ7jara01


FILIPINA ESPERANTO-JUNULARO PREZENTAS SIN ĈE LA VIRTUALA MOVADA FOIRO

Ekde lundo ĝis vendredo, FEJ ĉiutage aperas kadre de la Virtuala Movada Foiro dum la Virtuala Kongreso (VK). Ni aperas kaj prezentas nian agadon de 10:00 ĝis 11:00 UTC. Se vi Interesiĝas pri nia agado kaj iomete da historio, venu, aŭskultu la prezenton, kaj havu ankaŭ la oportunon babili aŭ demandi pri la organizo kaj Filipinoj ĝenerale. 

Ni atendas vian ĉeeston!


photo
Albert Stalin T. Garrido
National Chairperson, Philippine Esperanto Youth

+639982491891 | 

Quezon City, Philippines
Please publish modules in offcanvas position.