Medlemsstöd

Medlemmar som under lång tid idogt och framgångsrikt arbetat för SEF och esperantorörelsen kan ansöka om medel för individuella insatser och även i viss mån personlig utveckling.

Exempel är litteraturstöd för studier i Poznan, Polen. Inom ramen för detta kan förekomma fall där SEF behöver en viss kompetens och låter en representant besöka ett arrangemang eller genomgå en utbildning. Dessa projektmedel är alltid kopplade direkt till att personen efter genomfört projekt på något sätt ska "betala tillbaka" genom verksamhet eller uppgifter.

SEF tar gärna emot ansökningar om stöd till olika lokala arrangemang där en klubb eller grupp samarbetar om något. Det kan vara en mässa, en större tävling eller annat tillfälle där många människor samlas, och där det finns möjlighet att visa att esperanto finns, fungerar och används.

För att SEF ska kunna bevilja medel gäller följande:

Planera - Ansök - Vänta på besked - Utför

SEF kan inte bevilja medel i efterskott därför att det skapar ett prejudikat där klubbar kan göra kostsamma insatser och sedan räkna med att bli räddade av SEF. Det är styrelsen som är ansvarig för medlen och därför måste det finnas ett styrelsebeslut innan verksamheten utförs, i enlighet med god sed för styrelser och föreningar.

SEF delar ut stipendier som ska täcka kostnaden för hela eller delar av resor till vissa arrangemang. Ibland aviserar styrelsen i förväg att resestipendium kan sökas, men det går även bra att kontakta SEF för att föreslå ett arrangemang.

Principen är att alla under 20 år kan söka 100%, upp till 25 år kan få 50% och alla upp till 30 år kan söka 25% ersättning för utlägg. Vi kan i vissa fall även ge stipendium till utländska ungdomar för deras resor inom Sverige.

Stipendiet delas ut till medlemmar i SEF, vilket innebär att alla som vill söka måste vara medlemmar först. Utrikes sökanden ska kunna styrka att de är medlem i organisation ansluten till UEA eller TEJO. Se mer under Bli medlem!

 

Syftet är att hjälpa unga esperantister att få kontakter och verkligen uppleva esperanto tillsammans med andra esperantister. De medlemmar som redan visat intresse och är aktiva i förbundet har större chanser att få sin ansökan godkänd.

Flödet är följande

Planera resan och gör en budget.

Ansök om stipendium.

Om det blir beviljat:

- köp biljetterna

- genomför resan

- skriv en rapport om vad som hände

- lämna in alla relevanta kvitton

- SEF betalar överenskommen andel.

Det innebär alltså att utbetalningen av stipendiet inte sker förrän alla delarna blivit uppfyllda.

Please publish modules in offcanvas position.