Medlemsstöd

SEF tar gärna emot ansökningar om stöd till och för olika aktiviteter. Det kan vara en mässa, en större tävling eller annat tillfälle där många människor samlas, och där det finns möjlighet att visa att esperanto finns, fungerar och används. Det kan också handla om individuella stöd för att förkovra sig i esperanto eller annat ämne som är till stöd för förbundets verksamhet, samt resestipendier till unga.

För att SEF ska kunna bevilja medel gäller följande:

Planera - Ansök - Vänta på besked - Utför

SEF kan inte bevilja medel i efterskott därför att det skapar ett prejudikat där klubbar kan göra kostsamma insatser och sedan räkna med att bli räddade av SEF. Det är styrelsen som är ansvarig för medlen och därför måste det finnas ett styrelsebeslut innan verksamheten utförs, i enlighet med god sed för styrelser och föreningar.

Exempel på lokala stöd

Alla former av aktiviteter och arrangemang där det finns utrymme för en klubb eller grupp att samarbeta för att sprida och informera om esperanto kan få ekonomiskt stöd genom SEFs fonder. Det kan handla om lokala marknadsdagar, mässor och annat som på något sätt har med internationella frågor eller språk att göra. Men det kan lika gärna handla om vilket arrangemang som helst där folk samlas och letar upplevelser. 

Exempel på individuella stöd

Medlemmar som under lång tid idogt och framgångsrikt arbetat för SEF och esperantorörelsen kan ansöka om medel för individuella insatser och även i viss mån personlig utveckling.

Exempel är litteraturstöd för studier i Poznan, Polen. Ett annat är att SEF behöver en viss kompetens och låter en representant besöka ett arrangemang eller genomgå en utbildning. Dessa projektmedel är alltid kopplade direkt till att personen efter genomfört projekt på något sätt ska "betala tillbaka" genom verksamhet eller uppgifter.

Resestipendier för ungdomar upp till 30 år

Stipendier för att täcka kostnaden för hela eller delar av resor till vissa arrangemang delas emellanåt ut av styrelsen. Ibland aviserar styrelsen i förväg att resestipendium kan sökas, men det går även bra att kontakta SEF för att föreslå ett arrangemang.

 • Principen är att alla under 20 år kan söka 100%, upp till 25 år kan få 50% och alla upp till 30 år kan söka 25% ersättning för utlägg. Vi kan i vissa fall även ge stipendium till utländska ungdomar för deras resor inom Sverige.
 • Stipendiet delas ut till medlemmar i SEF, vilket innebär att alla som vill söka måste vara medlemmar först. Utrikes sökanden ska kunna styrka att de är medlem i organisation ansluten till UEA eller TEJO. Se mer under Bli medlem!
 • Syftet är att hjälpa unga esperantister att få kontakter och verkligen uppleva esperanto tillsammans med andra esperantister. De medlemmar som redan visat intresse och är aktiva i förbundet har större chanser att få sin ansökan godkänd.

Flödet är följande

 1. Planera resan och gör en budget
 2. Ansök om stipendium
 3. Om det blir beviljat:
  • köp biljetterna
  • genomför resan
  • skriv en rapport om vad som hände
  • lämna in alla relevanta kvitton
  • SEF betalar överenskommen andel

Det innebär alltså att utbetalningen av stipendiet inte sker förrän alla delarna blivit uppfyllda. I undantagsfall kan SEF betala ut förskott. Beskriv vad och varför i ansökan, samt var noga med att ange när du måste ha besked om beslut.

Finns gränser för stipendier och projektmedel?

Mottagaren ska vara medlem i SEF (eller i förekommande fall i annan Landa Organizo inom UEA/TEJO), arrangemanget ska leda till ökad förståelse för och/eller spridning av esperanto.

Om du har funderingar eller undrar om en idé är värd att undersöka närmare, hör av dig!

Tänk på att skicka in ansökan i god tid - minst 14 dagar, helst mer.
 Styrelsen behöver förbereda beslutet.

Personuppgifter

Jag är medlem i SEF

Om arrangemanget

Beskriv det som är relevant och aktuellt.

Budget och kostnader

Bläddra filer
Storleksgräns för varje fil är 100 MB

  Läs hela texten - skrolla ner för att se allt.

  Om bidraget beviljas är jag införstådd med

  · att dokumentera projektet i form av en artikel på svenska eller esperanto, om möjligt med bilder, lämpad för La Espero och/eller andra klubbtidningar i landet för vilka det kan vara av intresse.

  · att, om projektet handlar om att producera ett material i många exemplar, t.ex. en broschyr, bok eller skiva, tillhandahålla minst ett referensexemplar till SEF.

  · att det om tillämpligt ska framgå att SEF är medarrangör/(del)finansiär.

  · att jag kan riskera stödet om jag inte uppfyllt alla delar av överenskommelsen (t ex insända kvitton och biljetter)

  · att jag kan bli återbetalningsskyldig av förskottsbetalning om godkänd aktivitet inte uppfylls

  Please publish modules in offcanvas position.